De ondernemersvereniging HAVO heeft de gemeenteraad gevraagd om bij de onderhandelingen voor een nieuw college geld vrij te maken voor de economische ontwikkeling van de binnenstad.
De ondernemersvereniging HAVO heeft de gemeenteraad gevraagd om bij de onderhandelingen voor een nieuw college geld vrij te maken voor de economische ontwikkeling van de binnenstad. (Foto: Jan Nitrauw)

Havo wil ook investeren in mensen

Hattem - In de onderhandelingen na de verkiezingen voor een nieuw college, moet er ook geld vrijgemaakt worden voor economische initiatieven. "De afgelopen vier jaar hebben met de huidige wethouder (Doret Tigchelaar) een aantal dingen tot stand kunnen brengen. Maar om wethouder economische zaken te zijn zonder budget, is een lastig verhaal", aldus een brief van de ondernemersvereniging HAVO aan de huidige gemeenteraad.

(door Jan Nitrauw)

De ontwikkeling van de Hattemer binnenstad is niet anders dan in andere gemeenten. Het winkellandschap verandert door de opmars van de digitale aankopen, vergrijzing van de bevolking maatschappelijke trends als de opmars van ecologische en biologische producten. En dat dwingt de ondernemers om na te denken over de rol van winkels en winkelgebieden. De HAVO constateert dat Hattem het ondanks leegstand en dalende bezoekersaantallen relatief nog goed presteert. Maar in een dergelijke ontwikkeling is stilzitten geen optie. Eind 2016 is tussen de ondernemers en de gemeente een convenant afgesproken waarvan de uitvoering een belangrijke stip op de horizon is.

Volgens de HAVO is het ook nodig om een kwaliteitsslag te maken als het gaat om de beleving van het winkelgebied waarin de consument centraal moet staan. "De consument heeft meerdere motieven om het gebied te bezoeken. De historische waarden, het boodschappen doen, winkelen, de horeca en de evenementen", somt de HAVO op. Die daarbij ook de belangen van de eigen inwoners in het oog houdt. Voor hen telt daarbij nog het woongenot en het voorzieningen niveau.

De HAVO constateert daarbij dat 'een 'vitale vesting ook vraagt om vitale ondernemers'. Want de uitdagingen die op de ondernemers afkomen ijn omvangrijk. Het normale werk vraagt al veel en daarnaast zal men inventief en creatief moeten zijn. Binnen de ondernemers is dan ook behoefte aan begeleiding en training waar in andere plaatsen al successen mee zijn geboekt. De ondernemers zelf hebben in de Rabobank al een partner gevonden die hierin mee wil denken. De club heeft zelf een aantal speerpunten benoemd. Naast het verbeteren van de vaardigheden zijn dat een plan voor citymarketing, een compact centrum, de uitstraling van de stad, het bewaken een evenwichtige branchering en acquisitie voor nieuwe en vernieuwende winkels. "Wij zouden graag zien dat in de college onderhandelingen de binnenstad ook financieel serieus op de kaart staat en zich als partner kan opstellen voor de ondernemers", aldus Hetty Scholtens namens de HAVO in de brief aan de gemeenteraad. .

Meer berichten

Shopbox