Foto: Gradus van Eek
Columns

Lelystad

Het ziet er naar uit dat het een tijdje rustig word in onze omgeving als het om het veelbesproken vliegveld gaat. Voorlopig is het even van de baan en 'komt tijd, komt raad' dus wie weet?

Ik denk dat dit komt omdat we eindelijk een minister hebben die naar de burger luistert en haar politieke positie goed weet in te schatten. Wat het meeste opgevallen is, is dat ze de rug naar de sterke luchtvaartlobby recht heeft weten te houden. Het zou toch onbestaanbaar moeten zijn dat deze lieden, nu de minister een voor hen onwelgevallig besluit heeft genomen, de minister zo publiekelijk afvallen. Terwijl nota bene dit de vertegenwoordiger van de eigenaar, de Staat is. Hopelijk heeft ze hiermee een duidelijk signaal afgegeven, waardoor mogelijke verborgen agenda's enz. boven komen drijven.

Dat er rare dingen zijn gebeurt en fouten zijn gemaakt is nu wel duidelijk. Zorgelijk is het daarom dat er een actiegroep aan te pas moest komen om dat aan het licht te brengen. Overigens mogen wij hier op de Veluwe alleen maar blij mee zijn. Maar de politiek een andere bestuurlijke krachten hebben zich ook niet onbetuigd gelaten. Ze waren het niet altijd eens maar ze hebben de commissaris van Flevoland en de Lelystadse wethouder toch maar mooi in de kou gezet. Leuke bijkomstigheid is dat ze elkaar nu de vlooien proberen af te vangen over het feit wie het meeste heeft bijgedragen aan het besluit van de minister. Begrijpelijk want we leven nu eenmaal in een tijd waar we nieuwe gemeenteraden gaan kiezen. De tijd dat oude en nieuwe partijen zich profileren in de strijd om de gunst van de kiezer.

Dan wordt er wel eens meer gesuggereerd dan de werkelijkheid is.

Wie denkt dat de gekozen raad de baas is en voortdurend aan het stuur zit, kan worden teleurgesteld. Het is zelfs de vraag of het college van B en W steeds aan het stuur zit. Gemeentelijk bestuur wordt verricht met behulp van ambtelijke diensten en vaak daaraan overgelaten om de zaken uit te kunnen voeren. Ook hier geld : "Wie de kennis heeft, heeft de macht".

Ook komt er initiatief, wat voor de gemeente van belang is uit de bevolking zelf voort, zijn verenigingen en maatschappelijke instellingen. Het gemeentebestuur coördineert dat hoofdzakelijk, maar laat het werk vaker over aan wie dat het beste kan en dat ook liefst zelf wil doen.

De moderne gemeenteraad zal zichzelf beperken tot de echte politieke kwesties in de gemeente . Dat werk is nog niet zo gemakkelijk. Daarvoor moet de raad zichzelf goed laten informeren wat veel tijd kost, door het college en zo nodig buiten het college om,
zonder zelf aan het stuur te gaan zitten. Hij moet, als een raad van toezicht, voortdurend en alert verantwoording vragen en zorgen dat die ook wordt geleverd.

De komende verkiezingen zijn dus best heel belangrijk. In onze omgeving kunnen wij nog iemand kiezen die we kennen, zonder naar zijn partij te kijken maar waar we vertrouwen in hebben en die we later moeiteloos kunnen aanspreken.

Gradus van Eek

Meer berichten