Benard Bos uit Heerde maakte deze impressie van het complex van het klooster St. Hieronymus in de buurtschap Hulsbergen ten noord van Wapenveld. De SRW wil graag verder onderzoek doen naar de exacte locatie.
Benard Bos uit Heerde maakte deze impressie van het complex van het klooster St. Hieronymus in de buurtschap Hulsbergen ten noord van Wapenveld. De SRW wil graag verder onderzoek doen naar de exacte locatie. (Foto: Bernard Bos )

SRW zoekt naar verdwenen klooster

Wapenveld / Hattem - Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) een bijdrage van 5.000 euro toegezegd voor haar project klooster Hulsbergen. De SRW wil graag een onderzoek op locatie uitvoeren om te zoeken naar ondergrondse overblijfselen van het complex. Het doel is om meer informatie te krijgen over de exacte locatie en de omvang van het kloostercomplex ten noorden van Wapenveld.

(door Jan Nitrauw)

"Wij zijn van mening dat dit een prachtig project is, dat op allerlei manieren invulling geeft aan de thema's water- en waterveiligheid gerelateerde cultuurhistorie, recreatie, beleving en waterbewustzijn", aldus het Waterschap in een brief aan de SRW. Die heeft een project samengesteld met als basis een fysisch geografisch onderzoek naar de locatie. Daarmee kan men als het ware in de bodem kijken om aanwezige resten van funderingen en putten op te sporen.

Het klooster Sint Hieronymus werd in 1407 gesticht door fraters van de Moderne Devotie, de beweging waarvoor de basis werd gelegd door Geert Grote. Albert Klein Kranenburg (1918-2004) was bij zijn leven onderwijzer in Wapenveld en heeft veel onderzoek gedaan naar het klooster. In 1986 verscheen van zijn hand de publicatie 'Geschiedenis van het fraterhuis St. Hieronymus te Hulsbergen". Na de stichting groeide het klooster gestaag uit. Rond 1450 had men al veel landerijen in bezet en vervolgens werden de fraters leidinggeven in het polderdistrict Veluwe. Zij onderhielden de watergangen en bouwden sluizen op de huidige locatie van het gemaal Veluwe. "Volgens de Landschapsbiografie Wapenveld van drs. Martijn Horst, zijn alle facetten van de rivier beteugeling in Nederland in dit gebied te vinden. Dat gegeven willen we graag gaan gebruiken als nieuw toeristisch thema", aldus voorzitter Roel Docter van de SRW. Dat wil de stichting door het maken van fiets- en wandelroutes en combineren met de al aanwezig materialen op bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed in Wapenveld.

Vooruitlopend op het onderzoek wil de SRW binnenkort al komen tot plaatsing van een informatiepaneel in samenwerking met camping 't Klooster. Samen met bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed werkt men aan een expositie over wat er tot nu toe van klooster bekend is. Onder meer zullen al gedane vondsten tentoongesteld worden samen met informatie en kaartmateriaal.

Samen met Rond Uit Hattem wordt op zaterdag 12 mei de derde editie van het Devotiefestival gehouden. Onderdelen zijn een fietstocht door het gebied en een pelgrimage vanaf pastoraal centrum De Hezenberg met veel aandacht voor de Moderne Devotie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden