Foto: Veluws Nieuws
Columns

De kiezer hef geliek

Nou, wie heb weer noa de stembusse ewès en de vollnde wêêke mutt'n de gekeuz'n dames en her'n antred'n veur de vollende vier joor.Ien dink stiet altied veurop in oonze democraatsie: de kiezer hef altied geliek. Ik heb zo ondertuss'n heel wat verkiezings met emak en mens'n zien komm'n en vertrekk'n. Van Klaas Adams en mo Harmsen in Hattem tut Henk Diekslag en Henk van Loar in Heerde. En ok noe vertrek tur weer een aantal mens'n as een Gert Kers in Hattem en Ireen Bunnik en Siebren Buist in Heerde. Wat blif is de opdracht um de gemeente rechtveerdig te bestur'n. En daor verschilt de mening'n nog wel is aover. Want iederiene hef zien eig'n achtergrond en opvatting'n. Van Biebels gefundeerd tut zo rood as een kralle of zo gruun as grès. Dat is altied zo ebleev'm. In Heerde herinner ik mien nog de zeer principiële discussies tussen Michel de Groot van de PvdA en de olde Reurink veur de SGP. Daor vleug'n de vonk'n soms vanof. Daorbie was tur wel veule respect veur menare en op de achtergrond altied de betrokk'nheid op het wel en wee van de inwoners.

In de loop der joor'n hèk dat hele proces wel zien verander'n. 't Was wat toe inspraak in evoert word'n. De gemeenteraod van vrogger was daor niet zo van. Daor zat'n de notabel'n in die precies wiss'n wat goed was veur de mens'n. De fabrikant'n en de dikke boer'n, vrouw'n heur'n doar nog niet bie. Van verkiezingsprogramma's hadd'n ze nog nooit eheurt. En toe kreej mens'n die wiss'n wat goed was veur hun zelf. Die soms beter gebekt war'n en op onderdel'n meer wuss'n dan de dames en her'n raodsled'n. 't Is een hele worsteling ewès um dat in te pass'n in het openbaar bestuur. In de joor'n '80 van de veurige eeuw zaai de welzijns- en sportrad'n opkomm'n. Mens'n met dezelde belang'n gung'n de krach'n bundel'n um invloed uut te oefen. 't Raodswark verander'n, ie moss'n oe druk gaon mak'n um de gunst van de kiezer. De grootste verschoeving die ik met emak hebbe was dan ok de verkiezing rond de komst van het AZC in Waopnvelde. Dat koss'n Aant Bouman met zien PvdA de kop in Heerde en mak'n Hendik Jan van Dur'n met zien Boer'npartieje groot. Zoiets is noe weer in Hattem gebeurt, de kiezer hef tur veur ezurg dat aai weer een omwenteling krieg.

De komm'nde tied zõlt tur weer nieje wetholders an estelt mutt'n word'n. 't Opvallendste in Heerde is dat de beide partiej'n met wetholders van buut'n, alle beide op winst uut ekomm'n bent. Zol de kiezer dan toch niet zo noa mens'n kiek'n of heb Meijer en Berkhoff 't zo goed edon? Ik zol dur gin antwoord op weet'n. Wat wel een feit is, is dat de gemeent'n weer rechveerdig bestuurd mutt'n word'n. Met as biezundere opdrach de burgers an 't woord te laot'n komm'n. Dat wil niet zeng'n dat die altied geliek mut krieg'n. Ma ok de tijd, kennis en kunde van raodsled'n is beperkt. Ie kunt wel men'n dat aai net zo kunt operer'n as de olde notabelen van weleer ma dat is tur niet meer bie.

Ie zõlt 't openbaar bestuur wel zo mutt'n inrich'n dat de burgers zich niet alleent geheurd wet'n ma ok toe mutt'n geev'm dat ze dinge beter weet'n dan een gekeuz'n roadslid. De burger op zien beurte mut beseff'n dat 't niet alleen um hem of haar dreijt ma dat aster ok een algemeen belang is. Ik hoape weer op vier mooie joor'n!

Hendik uut de Veltsiet

Meer berichten