Foto:

Dikke Tinne Festival

Hattem maakt zich weer op voor het historische festival "Dikke Tinne" dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 22 september. Een kijkje in het Middeleeuwse verleden van de stad, dit keer het jaar 1512. Het jaar dat Hollands gelouterde legeroverste graaf Jan II van Wassenaar, in handen valt van de naar Amsterdam opgetrokken hertog Karel van Gelre en Gulick, zijn legeraanvoerder, ridder Maarten van Rossum en zijn troepen, waaronder mannen uit de steden van het "kwartier Veluwe", Arnhem, Wageningen, Harderwijk, Elburg en Hattem. Die roof- en plundertocht verliep ongunstig voor de Hollanders, waarbij niets ontzien werd. Zo werd een groot deel van hun gevechtsvloot van 300 schepen door Van Rossum in de fik gestoken en de troepen verslagen. Graaf Jan van Wassenaar werd trots meegevoerd naar Hattem, waar hij na een schijnproces in een speciale kooi, opgetakeld in een van de torens van dit kasteel, met z'n 7 meter dikke muren, werd opgesloten. Het duurde twee jaar voordat Amsterdam en de familie het geëiste losgeld van 20.000 goudguldens bijeen hadden gebracht. Na het verraad van Hattem door drost Lodewijk en zoon Willem van Montfoort in 1580, werd uit woede een deel van kasteel Sint Lucia, maar in de volksmond gewoon slot Dikke Tinne (dikke torens) gesloopt. Uiteindelijk verviel het slot tot een ruïne en viel het eind 18e eeuw geheel onder de slopershamer. De kooi is ergens in de 17e eeuw naar Arnhem vervoerd en nooit meer teruggevonden. Alleen de steen waaraan de kooi werd opgetakeld en de koperen vaan van het kasteel zijn nog in het Voermanmuseum te zien. Een werkgroep heeft deze kooi nagebouwd. Hij zal op het Dikke Tinne festival met Jan van Wassenaar, bijgenaamd 'Jan met de scheve kaak' erin, getoond worden aan het volk. Nadien krijgt de kooi op het Tinneplein zijn vaste plek, nabij de plaats waar ie ooit gehangen heeft. In een historisch schouwspel wordt het hele verhaal nagespeeld met hertog Karel van Gelre, ridder Maarten van Rossum en natuurlijk Jan II van Wassenaar en veel uitgelaten kinderen. De kooi is 2,50 meter hoog, 2 meter in doorsnee en weegt ca.500 kg. Een kijkje in de kooi is ook mogelijk. Na het tot leven wekken van spookhond Kladdegat, heeft Hattem opnieuw een primeur met deze gevangenenkooi.

Meer berichten