Het stadhuis van de gemeente Hattem.
Het stadhuis van de gemeente Hattem.

Instroom van jongeren door invoering Generatiepact in Hattem

Hattem - Oudere werknemers minder uren laten werken zodat ze op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan kunnen blijven en de vrijgekomen tijd in laten vullen door jongeren die eindelijk aan de slag kunnen. Dat is de kern van het Generatiepact, een maatregel die ook de gemeente Hattem in wil gaan zetten.

(Door Jan Nitrauw)

Het college van B en W van Hattem  heeft over zo'n regeling overeenstemming bereikt met Gemeenschappelijk Overleg (GO) waarin de ambtenaren vertegenwoordigd zijn, zo meldt portefeuillehouder burgemeester Jan Willem Wiggers. Nu kan men de regeling uit gaan werken. Binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Hattem komen zes medewerkers in aanmerking voor de 60+ regeling en eveneens zes medewerkers voor de 63+ regeling. Als alle genoemde medewerkers mee gaan doen, betekent dit dat er circa 100.000 euro per jaar vrij komt voor de herinvulling van taken op een andere manier.

Het Managementsteam (MT) van de gemeente Hattem wil het Generatiepact graag inzetten als middel om medewerkers langer gemotiveerd aan zich te vinden. Met deze regeling kunnen zij hun werkzame leven gefaseerd afbouwen. De oudere kan door korter werken beter herstellen en de belasting door het werken wordt minder zwaar. Daardoor ontstaat er ruimte om jongeren aan te nemen die in kunnen stromen in een functie onder de vleugels van een ervaren collega. Voorwaarde is daarbij wel dat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Aan de invoering van het Generatiepact is overleg met de belastingdienst vooraf gegaan. Die heeft er haar goedkeuring aan gegeven en begin juli heeft het college van b en w met het GO overeenstemming bereikt over de regeling.

Kern van de regeling is dat medewerkers tussen de 60-63 jaar 80% werken, 90% salaris ontvangen en dat de pensioenopbouw 100 % blijft. Voor de regeling 63+ zijn de percentages 50% werk, 75% salaris en eveneens 100% pensioenopbouw. De gemeente Hattem heeft een aantal doelstelling geformuleerd die men wil bereiken. Zo moet kennis voor de organisatie behouden blijven en wil men interne doorstroming bevorderen. Door ouderen minder te laten werken kunnen ze gemotiveerd blijven werken door aanpassing van het aantal uren en/of herindeling van taken. Ook kan men een besparing bereiken omdat jongere medewerkers in een lagere salarisschaal aangenomen kan worden.

Wel wordt de kanttekening gemaakt dat het Generatiepact geen recht is. Er moet duidelijk sprake zijn van een win-win situatie voor beide partijen. Het college wil nu met medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen, gesprekken gaan voeren. De vakbonden zijn positief over het instrument van het Generatiepact. Met meerdere gemeenten maar ook in CAO-onderhandelingen met bedrijven wordt overleg gevoerd waarbij er op wordt gelet dat de regeling ook voor lagere inkomens bereikbaar is.

Joop de Haan
Meer berichten