Waterschap Vallei en Veluwe: vermijd contact met oppervlaktewater

Regio - Waterschap Vallei en Veluwe adviseert om contact met al het oppervlaktewater te vermijden. "Ga niet zwemmen, pootje baden of spelen in of met het oppervlaktewater en laat je hond of andere dieren er niet van drinken", meldt het waterschap. "Staat er door een piekbui water op straat? Vermijd dan ook contact met dit water, want ook dit water kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen."

Door de hitte en droogte van de laatste tijd is het waterpeil laag, de watertemperatuur hoog en het zuurstofgehalte in het water laag. Er is daardoor toename van blauwalg, botulisme en vissterfte. De regen die valt en wordt voorspeld, resulteert niet direct in verbetering. Bij grote piekbuien kan de waterkwaliteit zelfs slechter worden.


Zwemmen, pootje baden en spelen kan in officieel en goedgekeurd zwemwater. Zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd. Op www.zwemwater.nl staan de locaties waar veilig kan worden gezwommen.

Waarom kan de waterkwaliteit verslechteren bij piekbuien?
Grote piekbuien brengen vers, zuurstofrijk water in het systeem. Dit kan de waterkwaliteit verbeteren. Maar als er na een lange periode van droogte een flinke regenbui komt, kan dat ook extra problemen geven voor de waterkwaliteit. 

-    De bodem is door de droogte zo hard dat die het water niet kan opnemen en het water direct in het riool of oppervlaktewater terecht komt. Op de straten en in bermen heeft zich vuil (olie, hondenpoep etc) opgehoopt dat dan direct met de regen wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater en het riool
-    In het riool heeft zich in de droge periode vuil opgehoopt dat in één keer loskomt en zorgt voor extra vervuild water dat bij de rioolwaterzuiveringen binnenkomt
-    Bij grote piekbuien kan de rioolwaterzuivering de hoeveelheid water niet altijd aan. Er is risico van overstorten waarmee (extra vervuild water) in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Wie dode vissen of watervogels in of bij het oppervlaktewater ziet, kan dit melden bij het waterschap via 055-5272911. Meer informatie op www.vallei-veluwe.nl/droogte
 

Joop de Haan
Meer berichten