Sannah Belzer ontwierp veldkabinetten die aan de Kerkweg zijn geplaatst en die ook ingezet kunnen worden voor educatieve doeleinden.
Sannah Belzer ontwierp veldkabinetten die aan de Kerkweg zijn geplaatst en die ook ingezet kunnen worden voor educatieve doeleinden. (Foto: Sannah Belzer )

Opening kunstproject Oude IJsselloop

Heerde - Het landschap met de rivier is er altijd geweest. Maar in vroeger tijden heeft de IJssel een andere weg gekozen dan binnen haar huidige dijken. Vrijdag 14 september wordt het kunstproject 'Verbeelding Oude IJsselloop' geopend waarbij de kunstenaars Sannah Belzer en Jeroen Hoogstraten zich door het verhaal van de Oude IJsselloop hebben laten inspireren.

(door Jan Nitrauw)

De rivier de IJssel heeft niet altijd haar huidige loop gehad. Tussen Vorchten, Marle en Werven is door hoogteverschillen en andere zaken nog zichtbaar waar een oude arm van de IJssel heeft gelopen. In het kader van de gebiedsontwikkeling hoogwatergeul zijn gelden beschikbaar gesteld om deze oude IJsselloop zichtbaar te maken in het landschap. Het project 'Inpassing Oude IJsselloop' vloeit voort uit het Programma Gebiedsontwikkeling hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en vormt eigenlijk ook de afsluiting van de het totale programma gebiedsontwikkeling.

Andere projecten waren onder meer de versterking van het landschap, aanleg van fietspaden en Klompenpaden maar ook Erve IJzerman kreeg een bijdrage uit de gebiedsontwikkeling. Doel van dit project Oude IJsselloop is om de vroegere loop van de IJssel tussen Vorchten en Werven als cultuurhistorisch landschapselement te behouden en de zichtbaarheid van de oude rivierloop te versterken.

De gemeente Heerde heeft de Stichting Recreatie Wapenveld gevraagd om als kartrekker te fungeren. "Wij hebben contact gezocht met Hellen Abma van de stichting Beeldruimte. Die heeft in overleg met de bewoners en kunstenaars het project vorm gegeven", vertelt Roel Docter. De realisering kost flink wat inspanning met daarin de nodige hobbels. Maar uiteindelijk staat nu de opening op de rol.

Zichtpunten

Hoogstraten ontwierp een kunstproject met verschillende elementen die als Zichtpunten hun plek krijgen waarmee de loop van de IJssel wordt gemarkeerd. Hij combineert dit met de website www.oudeijsselloop.nl waarop de locaties zijn te vinden maar ook foto's en kaartmateriaal over de Oude IJsselloop. Bij de Zichtlocaties zijn QR-codes geplaatst waarmee men de website kan bezoeken om informatie over de verschillende locaties te vinden.

Veldkabinetten

Sanna Belzer realiseerde drie veldkabinetten in de boomgaard aan de Kerkweg. Deze nodigen uit om het landschap, haar historie en geheimen te ontdekken. Ook is er ruimte om op de plek zelf op onderzoek uit te gaan en kunnen de veldkabinetten ingezet worden voor educatieve doeleinden.

Het project is uitgevoerd onder leiding van Hellen Abma van de stichting Beeldruimte in nauw overleg met de bewoners van het gebied. De opening op vrijdag 14 september is om 16.00 uur bij mfc De Verbinding in Vorchten. De ceremonie wordt opgeluisterd met muziek en streekproducten. Na de opening met een toelichting door de kunstenaars, worden de werken bezocht.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden