De ondertekening van het samenwerkingscontract.
De ondertekening van het samenwerkingscontract.

SWH en RTV Hattem sluiten samenwerkingsovereenkomst

Hattem - SWH en RTV Hattem, twee gebruikers van De Marke, gaan nauwer samen te werken.

De besturen van beide stichtingen hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. "'Tussen onze stichtingen was altijd al goed contact en wij zijn nu tot overeenstemming gekomen om nauwer samen te werken", vertelt Mathilde Stam, directeur van Stichting Welzijn Hattem.

"Wij sluiten hiermee ook goed aan bij de gedachte van het Kulturhus, wat De Marke uiteindelijk moet zijn", vult Henk Leskens, voorzitter van RTV Hattem aan. "In de jaren dat ik raadslid was, verbaasde het mij dat de Kulturhusgedachte niet echt van de grond kwam. Met de komst van de bibliotheek is er een mooie basis om hier verder invulling aan te gaan geven. SWH is voor ons een goede partij om mee samen te werken, want onze omroep is er voor alle Hattemers. Samen met SWH onderzoeken wij de mogelijkheid om in onze programmering meer aandacht te geven aan de doelgroepen waarvoor SWH werkt."

Stam is daar blij mee. "Wij hebben zoveel kennis in huis. Denk aan thema's als eenzaamheid, mantelzorg, cultuur en gezondheid. Die willen wij graag inzetten voor programma's van RTV Hattem."

In De Marke is ruimte vrijgekomen en een deel daarvan gaan beide stichtingen samen huren. Dit is uniek voor De Marke, want zowel SWH als RTV Hattem hebben een huurcontract afgesloten waardoor ze een ruimte parttime huren. 
"Wij gaan nu terug naar de oude studio", vertelt Leskens. "Dat is fijn, want die ruimte is destijds speciaal voor omroepdoeleinden gebouwd. De verhuizing wordt een hele klus, maar daarmee zijn we wel klaar voor de komende jaren wat betreft de infrastructuur voor de techniek. Door het parttime huurcontract is deze ruimte betaalbaar voor onze omroep."

"De tijden dat SWH de ruimte nodig heeft, zijn de momenten waarop de omroep hier geen gebruik van maakt", zegt Stam. "Het sluit heel mooi aan, ook bij de ontwikkeling van SWH om naast de Marke in de buurten aanwezig te kunnen zijn. Om problemen voor de toekomst te voorkomen, hebben wij met elkaar een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin is alles geregeld."

Zowel Stam als Leskens kijken met vertrouwen uit naar de samenwerking. "Samen gaan we mooie dingen maken en we gaan ook onderzoeken of we de verbinding kunnen maken met andere gebruikers van De Marke."  


 

Joop de Haan
Meer berichten