Hoe is het eigenlijk om in Oene te wonen? Dat is de centrale vraag die op 8 oktober behandeld wordt tijdens de thema-avond in het Kulturhus.
Hoe is het eigenlijk om in Oene te wonen? Dat is de centrale vraag die op 8 oktober behandeld wordt tijdens de thema-avond in het Kulturhus. (Foto: )

Thema-avond in Kulturhus: 'Hoe is het om in Oene te wonen?'

Oene - "Hoe is het om in Oene te wonen"? Dat is de centrale vraag die behandeld wordt tijdens de thema-avond 'Wonen in Oene' die op maandag 8 oktober plaatsvindt in het Kulturhus Oene. "We willen dan in kaart brengen welke kwaliteiten, capaciteiten, mogelijkheden, welke netwerken en interesses van mensen er in Oene zijn", vertelt Henrike Reinders namens Oener Belang.

(door Dennis Dekker)

De aanleiding voor deze vraag, eigenlijk voor deze hele thema-avond, is het nieuwe gebiedsgericht werken van de gemeente. De gemeente Epe kijkt hoe ze inwoners, organisaties en overheid kunnen verbinden om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente. Stichting Koppel-Swoe heeft als partner van de gemeente Epe een gebiedsregisseur in de diverse dorpskernen benoemd. Dus ook in Oene. "Toen wij dit als Oener Belang hoorden, hebben we bedacht om samen met deze gebiedsregisseur (Jan de Graaf, red.) op te trekken. Ook wij willen namelijk graag weten wat er in Oene speelt. Wat is er goed, wat kan er beter? Vandaar het organiseren van deze thema-avond." Dorpelingen worden hier dus ook van harte uitgenodigd. "De 8e oktober gaan we vanaf 20.00 uur in het Kulturhus met elkaar in gesprek over het wonen in Oene. Dit doen we aan de hand van een aantal thema's."

Er is ontzettend veel activiteit en bedrijvigheid in Oene. Ook zijn er veel vrijwilligers. Toch worden er ook nog steeds her en der vrijwilligers gezocht. Reinders namens Oener Belang: "Door met elkaar in contact te zijn en te weten wat er allemaal speelt, kunnen we misschien nog wel slimmere verbindingen leggen en elkaar samenwerken."

Volgens Reinders is het nadrukkelijk niet de bedoeling om in de actiestand te staan. "Wij zijn een belangenvereniging. We willen enkel de bevolking activeren om tijdens deze avond te laten horen wat ze vinden van wonen in Oene. De woonomgeving, de bereikbaarheid, de sociale contacten, de voorzieningen, al deze zaken kunnen komende maandag aan bod komen. De avond dient om ideeën op te halen." Zowel Oener Belang, als ook gebiedsregisseur De Graaf hopen dus op een grote opkomst. Reinders daarover: "Hoe meer mensen er deze avond zullen zijn, des te meer onderwerpen er besproken worden. Vind je ergens iets van? Kom dan vooral meepraten. Daar krijgt een ieder vast energie van. Oene is namelijk een mooi dorp waar veel gebeurt. Daar mag iedereen alles over weten."

De thema-avond dient daarbij als startpunt. De komende maanden gaat Oener Belang in samenwerking met de gebiedsregisseur vervolgens ook veel dieper in gesprek met de inwoners van Oene. "Dat doen we de vorm van wat meer persoonlijke gesprekken. Dus vindt u het leuk om wat meer te vertellen of kunt u niet op de thema-avond aanwezig zijn maar wilt u wel vertellen over hoe het is om in Oene te wonen? Neem dan vooral ook contact met ons op." Nadere info is te verkrijgen bij Henrike Reinders, via tel.: 06-18974979 of info@oenerbelang.nl.

Joop de Haan
Meer berichten