Het bezoek van zo'n 25 binnenvaartschepen in 2012 heeft volgens de Wapenvelders wel bewezen dat 'varen naar Wapenveld' best mogelijk is.
Het bezoek van zo'n 25 binnenvaartschepen in 2012 heeft volgens de Wapenvelders wel bewezen dat 'varen naar Wapenveld' best mogelijk is. (Foto: Jan Nitrauw )

Wapenveld vraagt herstel vertrouwen in brief aan provinciale politiek

Wapenveld - Neem 'Varen naar Wapenveld' op in uw verkiezingsprogramma's en herstel daarmee het vertrouwen in de provinciale politiek. Dat vragen drie Wapenveldse organisaties in een brief aan de besturen van de politieke partijen in Gelderland. Dit met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019.

(door Jan Nitrauw)

De brief is ondertekend door Roel Docter namens de Stichting Recreatie Wapenveld, Johan Horst namens de Dorpsraad en door Patrick Rosmolen namens de Ondernemersvereniging Wapenveld. Zij wijzen er op dat er al meer dan tien jaar overleg is geweest met zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten over het Apeldoorns kanaal. De contacten ontstonden nadat de kanaalgemeenten in 2003 met een convenant een proces op gang bracht om de waterweg weer bevaarbaar te maken. "Vanaf de eerste werkateliers in 2009 die hebben geleid tot de gebiedsontwikkeling Apeldoorns kanaal waarmee Provinciale Staten in 2011 akkoord zijn gegaan, tot de latere uitvoering van veel projecten door de Stuurgroep Veluwekroon, hebben wij onze bijdrage – met veel plezier – geleverd", aldus de briefschrijvers. Zij wijzen er op dat uiteindelijk in 2013 een bestuursovereenkomst is getekend door de provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde. Die ging uit van een 'drietrapsraket': varen naar Wapenveld, vervolgens naar Heerde en een doorkijk voor het varen naar Apeldoorn. De bestuursovereenkomst was het startsein voor het baggeren van het kanaal tussen de Bonenburgersluis en de Hezenbergersluis, het herstel van beschoeiingen en de aanlegvoorzieningen voor de recreatietoervaart.

Boulevard

In Wapenveld werd een boulevard aangelegd en de Klapperdijk zo ingericht dat het fraaie verbinding vormde met de boulevard. "In Wapenveld zelf zijn we voortvarend aan de slag gegaan om in en rond het dorp toeristisch aantrekkelijke zaken te ontwikkelen. Hoogtepunt was Sail Apeldoorns kanaal in 2012 met het bezoek van zo'n 25 binnenvaartschepen", aldus de Wapenvelders. Die schrijven dat ze 'verbijsterd' waren toen begin 2017 werd besloten een einde te maken aan de Bestuursovereenkomst Veluwekroon. "Knelpunt was de onwil/onmacht van het Waterschap en de gemeenten Hattem en Heerde om het beheer/onderhoud van de Hezenbergersluis op te lossen", zo stellen de Wapenveldse organisaties.

Herstel vertrouwen

"Met de verkiezingen van Provinciale Staten in aantocht, doen wij een dringend beroep op de provinciale politiek op consistentie van beleid zoals dat in 2003 is ingezet, in 2011 is vastgelegd en vanaf 2013 is uitgevoerd en dat in 2017 abrupt is afgebroken", aldus de briefschrijvers. "Aan u nu de kans om het geschonden vertrouwen te herstellen bij de samenstelling van uw verkiezingsprogramma's: ga varen naar Wapenveld', is de oproep.

Joop de Haan
Meer berichten