Wethouder Jan Berkhoff is bestuurder van PlusOV en in de gemeente Heerde verantwoordelijk wethouder voor die onderwerp.
Wethouder Jan Berkhoff is bestuurder van PlusOV en in de gemeente Heerde verantwoordelijk wethouder voor die onderwerp. (Foto: Henri van der Beek)

Wat doet Heerde met vervoer PlusOV?

Heerde - Gaat de gemeente Heerde wel of niet door met het leerlingenvervoer en het vraagafhankelljk vervoer via PlusOV? Die vraag komt dinsdag 16 oktober in de vergadering van de commissie Samenleving. Het voorstel is om de overeenkomst te verlengen. Maar grote gemeenten als Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben grote bedenkingen en willen geheel of gedeeltelijk de overeenkomst opzeggen.

(door Jan Nitrauw)

Het begin van PlusOV - een samenwerkingsovereenkomst tussen negen gemeenten - was dramatisch. Maar volgens de informatie aan de Heerder raad is de klanttevredenheid sterk toegenomen. Het seizoen 2017-2018 is volgens de informatie aan de gemeenteraad zelfs goed afgesloten. De start voor het nieuwe seizoen was in grote lijnen goed. In de eerste maand zijn er 13 meldingen geweest bij het leerlingenvervoer met klachten als problemen met de planning, niet ingepland staan tot niet ophalen. Een groot aantal van deze meldingen is binnen twee tot drie weken opgelost, aldus het college in de informatie naar de gemeenteraad.

Voor het vervoer van en naar dagbesteding zijn er drie klachten geweest waarvan er twee zijn opgelost en over een klacht is men nog in gesprek met PlusOV. In een evaluatierapport zijn wel aanbevelingen opgenomen als verbetering van de dienstverlening en het beheersbaar maken van de financiën. "De overal conclusie is dat de uitkomsten van de diverse onderzoeken en de eigen ervaringen verlenging van de overeenkomst rechtvaardigen", aldus het voorstel van wethouder Jan Berkhoff, namens de gemeente Heerde bestuurder van PlusOV, aan de gemeenteraad.

De gemeente Heerde heeft nog wel wat te verhapstukken met PlusOV als het gaat om de financiën. Eerder al liet het college weten het niet eens te zijn met de verdeling van de lasten. Over de verdeling is nu gesproken en deze wordt gewijzigd. Voor Heerde pakt die wijziging in financieel opzicht positief uit, aldus het college. Maar PlusOV heeft wel te maken met stijgende kosten waardoor over 2018 al extra financiering nodig is. Cijfers kunnen nog niet voorgelegd worden omdat de berekeningen nog niet zijn afgerond.

De grote gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen dreigen inmiddels geheel of gedeeltelijk te stoppen met PlusOV. Apeldoorn wil uitstappen als het gaat om het leerlingenvervoer. Voor de regiotaxi wil men wel bij PlusOV blijven. Zutphen heeft die opstelling ook: doorgaan met het vraagafhankelijke vervoer, maar stoppen met het routegebonden vervoer. Deventer gaat het verst, die wil helemaal stoppen met PlusOV. Alternatieven zijn nog niet bekend. "Als een of meerdere van de negen deelnemen partners besluit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, onstaat er een nieuwe situatie. Afhankelijk daarvan kunnen pas alternatieven worden bedacht en doorgerekend".

Joop de Haan
Meer berichten