Buurtbemiddeling van start in de gemeente Hattem

Hattem - Problemen in de buurt proberen op te lossen met hulp van buurtbemiddelaars. Dat is de kern van het project Buurtbemiddeling dat maandag in de gemeente Hattem van start is gegaan. Jan Willem Wiggers, burgemeester van de gemeente Hattem, Jonas van Hekezen, politie-inspecteur, Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada en Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling hebben op die dag het convenant Buurtbemiddeling ondertekend.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Waarom Buurtbemiddeling?
Samenwonen in een wijk levert soms problemen op. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners. Soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het woonplezier. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

Zo werkt Buurtbemiddeling

De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van beide buren apart luisteren. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dit op een neutrale plek. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel. Zij spelen niet voor rechter en zijn neutraal. Zij helpen de buren zelf een oplossing te vinden. Daarmee kan worden voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en dat er uiteindelijk een oplossing komt die voor beide buren aanvaardbaar is. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Hattem die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. De hulp is gratis. Wel wordt verwacht dat de deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing.

Vrijwillige buurtbemiddelaars

Om het team van vrijwillige buurtbemiddelaars uit te breiden zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen en door kunnen vragen en mensen op een positieve en optimistische manier benaderen. Mensen die hun eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken.  
De nieuwe vrijwilligers bieden wij een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van de stad, een professionele training conflictbemiddeling waar u altijd wat aan heeft, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder bieden wij begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie. U werkt samen met gemotiveerde buurtbemiddelaars. Interesse? Mail dan naar info@sb-support.nl.

Meer informatie?
Informatie over Buurtbemiddeling Hattem is te vinden op www.hattem.nl of www.triada.nl.  
Voor vragen, advies of het melden van een conflict kunt u contact opnemen met Hettie Schoonhoven via telefoonnummer 06 83 60 38 62 of via e-mail info@sb-support.nl.
 

Joop de Haan
Meer berichten