De wethouder Wolbert Meijer, Jan Oosterhoff en Yasemin Cegerek zullen maandagavond de begroting 2019 moeten verdedigen.
De wethouder Wolbert Meijer, Jan Oosterhoff en Yasemin Cegerek zullen maandagavond de begroting 2019 moeten verdedigen. (Foto: )

Raad Heerde heeft zure appel op bord bij begrotingsbehandeling

Heerde - De gemeenteraad van Heerde krijgt maandag 5 en dinsdag 6 november een heel zure appel op het bord bij de behandeling voor de begroting 2019 en ombuigingsmaatregelen voor de langere termijn. Daarmee moet Heerde weer een sluitende begroting krijgen en is er ook wat ruimte voor nieuw beleid.

(door Jan Nitrauw)

Net voor de verkiezingen van de gemeenteraad werd bekend dat Heerde afstevende op een tekort van 1,7 miljoen euro voor 2018. Het college reageerde meteen met de invoering van een budgetstop waarmee naar verwachting dit jaar 807.000 euro wordt bespaard. Hoeveel er daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is afwachten. Mede dankzij een hogere Rijksuitkering, kon in de Midzomeranalyse een meevaller van 515.000 euro worden geboekt en komt het tekort voor 2018 naar verwachting uit op 387.00 euro. Of dat blijft is afwachten. Naar verwachting zullen de tekorten bij PlusOV nog oplopen en ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland verwacht een miljoenentekort.

In september besprak de gemeenteraad al een lange lijst mogelijke maatregelen. Daar heeft het college nu een keuze uit gemaakt die de komende week bij de Algemene Beschouwingen behandeld wordt. Opvallend daarin is dat invoering van de hondenbelasting, opbrengst 60.000 euro, is gehandhaafd. Verschillende partijen, waaronder GBP, D66/GL maar ook de collegepartijen CDA en CU/SGP hadden in september nog grote twijfels over het opnieuw invoeren van deze belasting."Ten eerste bereik je hier maar een klein gedeelte van onze inwoners mee en daarnaast verwachten we een averechtse werking van de maatregel, namelijk in de trant van "als ik er toch voor moet betalen, laat ik de troep ook maar liggen", aldus fractievoorzitter Jan Tuinman in september.

Ook een voorstel om de toeristenbelasting te verhogen van 1,00 naar 1,50 euro, kan op grote weerstand van de campingeigenaren rekenen. Ook gaan de kosten voor een bouwvergunning met een 0,5 procent omhoog naar 2,74 procent van de bouwkosten. Als het gaat om de OZB wil het college deze extra verhogen maar gaat het tarief van de rioleringsheffing omlaag. Verder voorgestelde maatregelen in het sociale domein als beperken van de huishoudelijke hulp tot twee uur, moeten vele tonnen besparen. Op de totale kosten voor het ambtelijk apparaat is het voorstel om hier taakstellend 300.000 euro te bezuinigen. Als de raad hiermee akkoord gaat, moet de organisatie zelf invullen hoe men dit denkt te realiseren.

Opvallend is dat de raadsleden de begroting 2019 wel technisch hebben besproken maar zich nog niet politiek hebben uitgesproken over de voorgestelde maatregelen. Daar was vanuit de oppositie wel om gevraagd. Ook reacties uit het maatschappelijk veld op de eigenlijke keuzes van het college zijn zo niet mogelijk. Wel heeft het college toegezegd dat deze week een persbericht met een toelichting uit zal gaan.

Jan Nitrauw
Meer berichten