Met de bouw van een koetshuis en andere opstallen moet de Bonenburg nog meer grandeur krijgen.
Met de bouw van een koetshuis en andere opstallen moet de Bonenburg nog meer grandeur krijgen. (Foto: )

Grandeur voor landgoed Bonenburg door bouw koetshuis en dierenverblijf

Heerde - Met de bouw van een koetshuis, een dierenverblijf en een stal, moet op landgoed Bonenburg de grandeur van vroeger terugkeren. Het college van burgemeester en wethouders Heerde is enthousiast en stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de plannen waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied-West gewijzigd moet worden.

(door Jan Nitrauw)

Landgoed Bonenburg heeft een bijzonder rijke en eeuwenoude historie. Het landhuis en het landgoed dragen de naam van ambtsjonker Van Bonenburg, die het huis in 1633 heeft gebouwd. Rond 1850 is het huis door Van Regteren-Altena ingrijpend verbouwd en is het parkbos achter het huis aangelegd in de huidige landschappelijke stijl. Het landgoed van destijds ca 20 hectare is door de familie Van Regteren-Altena in 1954 overgedragen aan het Gelders Landschap. In de jaren 80 is het landhuis door het Gelders Landschap weer verkocht, waarna het weer in particuliere handen is gekomen.

De site van het Gelders Landschap meldt dat er ooit veel bijgebouwen stonden waaronder een koetshuis, een duiventil en een aantal boerderijtjes en kleine bedrijfjes. Er staan nu nog twee boerderijtjes in het gebied. De best bewaarde is Den Ahrend uit 1830, dat vroeger ook werd gebruikt als herberg. Op een kaart uit 1832 staat op het terrein een 'kerk' aangegeven. Dat was mogelijk een tuinsieraad of een folly. Tot 1901 stond er een melkfabriekje op het landgoed. Dat bedrijf werd later verbouwd tot woning", aldus de informatie van het Gelders Landschap. In samenwerking met het Waterschap Veluwe en de provincie Gelderland hebben de voorlaatste eigenaren van landgoed Bonenburg, de familie De Ruiter, zich ingezet voor de natuurontwikkeling op het landgoed dat nu gezamenlijk ca 105 hectare bestrijkt. De bossen en landerijen met de oude beukenbomen, akkers en weilanden is een geliefd wandel- en fietsgebied langs het riviertje de Grift en het Apeldoorns kanaal.

De aanvraag om opstallen te bouwen, is al in november 2017 ingediend en is volgens het principe van uitnodigingsplanologie in behandeling genomen. Het college laat weten dat op basis van historisch onderzoek is gebleken dat op het noordoostelijke deel van het terrein, grenzen aan de Grift, bebouwing heeft gestaan van een behoorlijke omvang. Daar stond een fors koetshuis, een tweetal schuren, een mestschuur, een hooiberg en aanverwante bijgebouwen. Volgens het collegevoorstel zijn het behouden en versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden belangrijke onderdelen van het initiatief en draagt het bij aan de kwaliteiten van de gemeente Heerde als geheel. Het is nu aan de gemeenteraad in haar vergadering van 26 november een al dan niet een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna wordt het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd en kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen.

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden