Foto:

Heerde zet in op minder restafval

Heerde - Vanaf de zomer van 2019 wordt het restafval in de gemeente Heerde eens in de zes weken opgehaald. Tot nu toe was dat eens in de vier weken. "Het is een belangrijke stap naar een beter milieu", stelt de gemeente.

Wie bewust inkopen doet en het afval goed scheidt, houdt nauwelijks restafval over. Uit cijfers van ROVA blijkt dat veel inwoners van Heerde al serieus bezig zijn met afvalscheiding. Wie straks toch nog vaker dan eens in de zes weken van het restafval af wil, kan dit kwijt in ondergrondse containers. Die worden nu al gebruikt bij hoogbouw. Daar worden 11 locaties aan toegevoegd. In totaal zijn er dan 26 locaties waar de inwoners zo nodig hun extra restafval kwijt kunnen. Elk huishouden krijgt hiervoor een pasje. Waar de containers precies komen bespreekt de gemeente tijdens inloopavonden met de inwoners.


Eerder was er sprake van om vanaf januari 2019 over te gaan op eens in de zes weken restafval inzamelen. Maar de gemeente en ROVA willen de locaties van de ondergrondse containers zorgvuldig bepalen en dit eerst bespreken met de inwoners. Dat vergt tijd. De nieuwe ondergrondse containers kunnen niet zomaar overal de grond in. Er moet rekening worden gehouden met leidingen en kabels, de verkeersveiligheid en allerlei praktische zaken.

Het college van B en W stelt daarom voor de verandering niet eerder dan juli 2019 door te voeren. De raadscommissie Ruimte geeft hierover op 12 november een advies. Tijdens deze vergadering komen ook de tarieven, de afvalstoffenheffing, aan bod. De rijksoverheid verhoogt per 2019 de tarieven voor het verbranden van restafval. Daarmee wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven het scheiden van afval en grondstoffen stimuleren. Deze rijksmaatregel heeft in elke gemeente gevolgen voor de tarieven. Hoe dat in Heerde wordt doorberekend, beslist de gemeenteraad in december.

Als de gemeenteraad in december instemt met het voorstel van het college, worden er informatieavonden gehouden in Heerde, Wapenveld en Veessen. Hiervoor krijgt iedereen een persoonlijke uitnodiging van wethouder Yasemin Cegerek. Tijdens deze avonden kunnen de inwoners bekijken waar de huidige ondergrondse containers staan, waar de nieuwe zijn gepland en waarom sommige locaties wel en andere niet geschikt zijn. Daarnaast kunnen ze al hun vragen stellen over de wijziging in de afvalinzameling, uitproberen hoe het werkt met de pasjes en de ondergrondse containers en duidelijk krijgen wat in welke container hoort.


Wat niet verandert is de inzameling van grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), gft en papier en karton. Pmd wordt elke twee weken ingezameld. Evenals het gft-afval. Papier en karton wordt eens in de vier weken opgehaald. Glas kan zoals bekend in de daarvoor bestemde glasbakken.

Joop de Haan
Meer berichten