Hoog! Over Hattem is nu een stichting en zoekt donateurs om de acties te kunnen bekostigen.
Hoog! Over Hattem is nu een stichting en zoekt donateurs om de acties te kunnen bekostigen. (Foto: )

Lelystad-resolutie CDA wil garanties

Hattem - Het CDA congres heeft zaterdag, zei het in afgezwakte vorm, een resolutie aangenomen ingediend door raadslid Harry Kremer uit Hattem.In de resolutie, ondersteund door onder andere de CDA-afdelingen op de Veluwe, werd geëist dat Lelystad pas open mag als het luchtruim heringedeeld is. Deze week vindt verder overleg plaats over vervolgacties.

(door Jan Nitrauw)

De resolutie werd vorige week al aangekondigd op een druk bezocht bijeenkomst van Hoog! Over Hattem in De Marke. De honderden bezoekers werden daar geïnformeerd over de perikelen rond de opening van vliegveld Lelystad. De actiegroep in Hattem is nu een stichting en de bijeenkomst onderstreepte dat het verzet tegen Lelystad breder en dieper wordt. Hoog! Over Hattem maakt deel uit van de overleggroep SALT waarin het verzet tegen de opening van Lelystad gebundeld wordt. De opstelling van het CDA-congres sluit aan bij die van de provincie Gelderland.

Gedeputeerde Josan Meijers liet onlangs weten dat de opening van Lelystad uitgesteld moet worden als de herindeling van het luchtruim langer gaat duren. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen blijft hierover onduidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer liet ze weten dat de herindeling in 2023 afgerond zou zijn. De provincie Gelderland heeft om opheldering gevraagd want haar conclusie is dat de minister in de brief geen harde garanties geeft.

Ook de burgemeester van Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek hebben een stevige brief richting de provincie geschreven. Zij spreken daarin uit dat Lelystad niet eerder open kan dan nadat er een 'significante herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden'. De burgemeesters laten weten dat ze zich ernstig zorgen maken over het woon- en leefklimaat. Op de bijeenkomst van Hoog Over Hattem werd er op gewezen dat er in de MER nog steeds fouten zitten. "Klimmen begint in de plannen pas bij Oene maar in de praktijk kan dit al veel eerder en dit zal ook de voorkeur hebben van piloten en vliegtuigmaatschappijen", zo werd opgemerkt. Ook werd er op gewezen dat er naast de geluidshinder, nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Lage vliegroutes veroorzaken een veel hoger brandstofverbruik door de hogere luchtweerstand waardoor motoren veel vermogen moeten leveren. Eerder klimmen als dat kan, is dan ook niet meer dan logisch. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren zaken als veiligheid en fijnstof.

Zowel Hoog! Over Hattem maar ook SALT gaan door met hun verzet tegen de laagvliegroutes. Daarover wordt deze week nog gesproken. Duidelijk is ook dat actie voeren geld kost. En veel geld als er juridische procedures aangespannen moeten worden. De actiegroep Hoog! Over Hattem is dan ook een stichting geworden waarin de krachten gebundeld worden en donateurs zijn dan ook welkom.

www.facebook.com/hoogoverhattem/

Jan Nitrauw
Meer berichten