Supermarkten Epe op zondag open

Epe - Het college van B en W van de gemeente Epe heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 supermarkten op alle zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open mogen en dat alle overige winkels op maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen tussen 12.00 en 18.00 uur. 

In samenspraak zijn alle belangen gewogen en komt het college met dit besluit tegemoet aan de behoefte van veel inwoners en ondernemers. Door alleen op zondagmiddag open te gaan, wordt de kerkgang op zondagochtend- en avond niet verstoord.

Dit besluit is genomen na raadpleging van de vier ondernemersverenigingen uit de gemeente Epe. Hen is gevraagd te inventariseren of er draagvlak is voor een zondagopenstelling en zo ja, op welke manier zij dit wensen als het gaat om de frequentie, de duur, plaats, tijd en branche. 

De zondagopenstelling voor supermarkten komt tegemoet aan de wens van de ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen. De zondagopenstelling voor de overige winkels (geen supermarkten) komt grotendeels overeen met het advies van de ondernemersverenigingen. Het is de bedoeling dat de winkels die open willen gaan dit maximaal twaalf keer per jaar per dorp gelijktijdig doen. Ondernemers zijn niet verplicht om op zondag open te gaan. 

Volgens het college van B en W is er een duidelijke behoefte bij inwoners, toeristen en recreanten om supermarkten en andere winkels in beperkte mate op zondag open te stellen. Bekend is echter ook dat er grote verschillen in wensen hierin zijn, zowel bij ondernemers als bij inwoners. Sommige mensen willen op zondag absoluut geen winkels open vanwege de zondagsrust, van anderen mogen de winkels iedere zondag wel open.

Joop de Haan
Meer berichten