Proef met verkeerslichten Brinklaan Heerde

Heerde - Op de Brinklaan in Heerde staan vanaf donderdag 29 november gedurende drie weken verkeerslichten . Ze worden tijdelijk neergezet ter hoogte van de fietsoversteek bij het Gezondheidscentrum. Daarmee moet duidelijk worden of verkeerslichten de verkeersveiligheid rond deze oversteek kunnen verbeteren. 


Twee studenten van de Hogeschool Windesheim voeren in opdracht van de gemeente het onderzoek uit. Ze nemen enquêtes af bij de verschillende gebruikers van de oversteek, zoals fietsers, voetgangers en automobilisten. Ze zijn hier al mee begonnen zodat ze de verkeerssituatie vóór plaatsing van de verkeerslichten in beeld kunnen brengen. Wie regelmatig gebruik maakt van de oversteek kan gevraagd worden zijn of haar mening te geven over de ervaringen met de veiligheid van deze verkeerssituatie. Dit is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.


Begin 2019 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het is dan aan de gemeenteraad om zich over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek te buigen. Zowel de gemeenteraad als het college van B en W hebben de verkeersveiligheid rond de oversteek herhaaldelijk besproken. Er zijn al diverse kleinere maatregelen genomen om de situatie veiliger te maken, zoals het plaatsen van hekjes en het instellen van een 30 km/zone. Een proefopstelling van verkeerslichten is een van de verdere mogelijkheden die de raadscommissie heeft aangegeven om verder te onderzoeken. 

Joop de Haan
Meer berichten