Samen met de boer gaat de bestrijdingsmiddelenadviseur door de middelenkast heen.
Samen met de boer gaat de bestrijdingsmiddelenadviseur door de middelenkast heen. (Foto: )

Inzamelingsactie bestrijdingsmiddelen: Bezem door de middelenkast

Regio - Agrariër die nog verouderde bestrijdingsmiddelen in de kast hebben staan, kunnen die binnenkort gratis inleveren. De provincie Gelderland organiseert samen met de waterschappen Vallei en Veluwe, en Rivierenland komend voorjaar weer een inzamelingsactie. Vorige winter lieten 374 agrariërs in de Achterhoek al hun middelenkast controleren. Samen voerden ze bijna 10.000 kilo middelen af.

"Door de middelen verantwoord af te voeren kunnen ze niet meer in het milieu terecht komen", zegt milieugedeputeerde Bea Schouten. "Op die manier beschermen we onze gezondheid, de bodem en ons water."

Agrariërs hebben vaak restanten van verouderde, of niet meer toegelaten middelen in de kast staan. Inleveren is moeilijk; gemeentelijke milieustraten nemen vaak geen bedrijfsafval in, en laten ophalen door een afvalverwerker is ingewikkeld en duur. Om de afvoer beter te regelen, lanceerde de provincie Gelderland vorig voorjaar een bezemactie. Bijna 80 procent van de ondernemers die meedeed, liet middelen afvoeren. In totaal bijna 10.000 kilo.

Omdat de inzamelingsactie vorig jaar zoveel opleverde, wordt hij dit jaar uitgebreid naar Rivierenland, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Agrariërs in die regio's kunnen hun bestrijdingsmiddelenadviseur extra langs laten komen. Samen met de boer, gaat die door de middelenkast heen. Als er verouderde middelen tussen zitten, of middelen die om een andere reden niet meer mogen, dan worden die gratis opgehaald. Adviseurs geven ook informatie over zuinig middelgebruik en alternatieven.

Verboden en oude bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor volksgezondheid en milieu. Ze zijn slecht voor de bodem en kunnen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. In driekwart van de meetpunten voor grondwater worden bestrijdingsmiddelen gevonden. Ook in oppervlaktewater komen de middelen voor. Ze doden waterorganismen en verstoren zo het waterecosysteem.

www.bezemdoordemiddelenkast.nl

Joop de Haan
Meer berichten