Beleving en waterpret zijn nu de doelen voor het gebruik van het Apeldoorns kanaal.
Beleving en waterpret zijn nu de doelen voor het gebruik van het Apeldoorns kanaal. (Foto: Jan Nitrauw )

Start 'Beleef het Apeldoorns kanaal': nadruk op beleving, bewegen, genieten en waterpret

Regio - De zes kanaalgemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland hebben nog net voor de feestdagen de samenwerkingsovereenkomst 'Beleef het Apeldoorns kanaal' ondertekend. De provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

door Jan Nitrauw)

De functie en aanpak van het Apeldoorns kanaal, is al tientallen jaren onderwerp van gesprek. Dat begon al meteen na de sluiting van het traject Apeldoorn-Dieren in 1972 en een rapport met ontwikkelingsmodellen in 1978. Vaak wisselden de plannen met de politieke samenstellingen van Provinciale Staten en/of gemeenteraden. Nog in 2013 ondertekenden provincie en waterschap samen met de gemeenten Hattem en Heerde een overeenkomst om het Apeldoorns kanaal bevaarbaar te maken. Daarvoor werd de projectgroep Veluwekroon in het leven geroepen.

Na een sanering en herstel van de beschoeiing, werd het belangrijkste doel varen naar Wapenveld, vervolgens naar Heerde en met als 'stip op de horizon' het varen naar Apeldoorn. Maar na de Statenverkiezingen in 2015 waaide er weer eens een andere wind en in november 2017 namen Provinciale Staten afscheid van het bevaarbaar maken. Onder leiding van gedeputeerde Josan Meijers werd de focus verlegd, dit keer naar het beleven van de in 1825 gegraven waterweg tussen Hattem en Dieren en haar omgeving. In de overeenkomst die nu is gesloten, wordt de nadruk gelegd op beleving, bewegen, genieten en waterpret.

Het bedrag van 2,7 miljoen euro is bedoeld als cofinanciering tot maximaal 50 procent van projecten die deze ambitie helpen realiseren. Gemeenten en andere initiatiefnemers moeten zelf de andere helft betalen. In de gezamenlijke agenda staan projecten als een toeristisch overstappunt naast het kanaal op de Bleek in Hattem, het ophogen van lage bruggen in de gemeente Heerde, de aanleg van een fietsverbinding tussen de Veluwe, het Apeldoorns kanaal en de IJssel in de gemeente Epe.

In Apeldoorn wil men een voormalige busbaan omvormen tot een recreatief park en in Brummen en Dieren zijn ideeën voor sport en recreatieve activiteiten. De overeenkomst die nu is getekend sluit aan bij het werk van werkgroepen die actief zijn zoals de stichting 'Beleef het Kanaal'. Namens Hattem heeft wethouder Auke Schippers zitting in de stuurgroep 'Beleef het Apeldoorns kanaal', namens Heerde is dat wethouder Yasemin Cegerek en namens Epe is Jan Aalbers. Voorzitter van de stuurgroep is Wim Willems, wethouder van Apeldoorn.

Volgens Willems biedt het kanaal 'ontzettend veel kansen en mogelijkheden' op het gebied van recreatie en toerisme. "Dat we met elkaar meer 'reuring' langs het kanaal gaan stimuleren, past dan ook goed bij onze ambities op dit vlak', aldus de Apeldoornse wethouder Willems.

www.beleefhetkanaal.nl

Jan Nitrauw
Meer berichten