Foto:
Sport

Nieuwjaarsreceptie Hatto-Heim

Hattem - Voorzitter Wim Hoogers begroette afgelopen zaterdag vele leden op de nieuwjaarsbijeenkomst van de sv Hatto-Heim. In zijn toespraak ging hij vooral in op de toekomst van de sv Hatto-Heim en hoe het bestuur, ook al is het een interim bestuur, hier naar kijkt.

Er is gekozen voor het thema 'Hatto-Heim, voor elkaar en klaar voor de toekomst!' Hoogers benadrukte dat sv Hatto-Heim er als vereniging goed voor staat. Hij benoemde echter wel een aantal speerpunten. Dat betrof met name de organisatie, de onderlinge communicatie en de verbinding met de leden.

Ook werd zorg uitgesproken over de betrokkenheid, hoe deze te behouden is en mogelijk terug te krijgen is. "We zien dat dezelfde schouders steeds vaker ook meer moeten gaan dragen", aldus Hoogers. Verder ging de voorzitter in op de samenwerking; intern binnen de vereniging, maar ook daar buiten. "Voor wat betreft dat laatste zet het bestuur zich specifiek in op een versteviging van de samenwerking met de vv Hattem." Zo hebben de beide verenigingen het parkeer- en fietsprobleem weer op de agenda gezet.

"Op 31 mei en 1 juni wordt (ook in samenwerking met WZC Wapenveld) een tweedaags internationaal jeugdtoernooi georganiseerd; de Hattem Trophy." In het kader van gezondheid konden de aanwezigen kennisnemen van het besluit dat er op de zaterdagen tot 14.00 uur een rookverbod geldt op het gehele sportpark. Dat sluit aan op het al geldende alcoholbeleid van de vereniging. Ook de oudere generatie leden wordt qua gezondheid niet vergeten. Hatto-Heim geeft een impuls aan het walking football.

Tot slot ging Hoogers kort in op de situatie rond de accommodatie en met name de kleedkamers. "Het ontwerp, zoals dat in de ledenvergadering aan de orde was, is in het kader van de komende klimaatmaatregelen nog eens onder de loep genomen. Een voorzichtige conclusie? Het oorspronkelijke ontwerp kan onvoldoende voorzien in wat de toekomst vraagt." Hoogers vroeg leden om zich aan te melden voor de bouwcommissie of voor andere acties. Aansluitend werden veertien jubilarissen (25, 50, 60 70 en 75 jaar lid) in het zonnetje gezet.

Dennis Dekker
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden