Leerhuisavonden over Job en de aartsmoeders

Hattem - De Protestantse Gemeente Hattem organiseert aan het begin van het nieuwe jaar twee Leerhuisavonden. Op maandag 14 januari staat de bijbelse figuur Job centraal en op dinsdag 15 januari wordt aandacht besteed aan de rol en betekenis van vrouwen in de bijbel.

Inleider van de avond over Job is ds. Wim Hortensius. Op maandag 4 en 25 februari wordt de blik nogmaals op Job gericht, dan met een focus op hoe de vrienden op diens onheil reageerden (met als inleider ds. Wiert Sarolea). De avonden worden gehouden in de Emmaüskerk, van 20.00 tot 22.00 uur.
Dorien Verheul merkt op dat we vaak reppen over 'de God van Abraham, Izaäk en Jacob', maar dat deze aartsvaders ook vrouwen hadden. "Abraham en Jacob hadden er zelfs meer dan één. Wie waren deze vrouwen en welke hoogte- en dieptepunten maakten zij mee? En wat kunnen wij als vrouwen en mannen die nu leven van deze aartsmoeders van Israël leren?" Deze vragen staan op 15 januari centraal, eveneens vanaf 20.00 uur in de Emmaüskerk.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via Leerhuis@kpnmail.nl of de avond zelf aanschuiven.

Joop de Haan
Meer berichten