Foto: Veluws Nieuws
Columns

Henk en Bats in actie

As een soort Hendrik Groen en zien moat bent Henk Diekslag en Bàts Hofstee nog is weer nao buut'n ekomm'n. Zie vindt dat 't noe zachies an lange genog eduurt hef met dat verbouw'n van de olde schoele in Hoorne. Op de plek van hun moat Cor van Dommel'n is 't noe eindelik gelukt, alles lig an de grond en de bouw kan beginn'n.

Henk was mietiene nog heel strijdbaar toe ze hum vreug'n hoe 't noe zat met de plann'n um in de olde schoele, later lange deur orgelmaker Han Reil gebruuk, zo te verbouw'n dat jonge Hoorners daor een plekkie kunt krieg'n. Dat was in de tied veur de milliniumwisseling en de jaortall'n nog begunn'n 19 dur veur. Dat is voll'nd joor 20 jaor geleen. Henk en Bàts bent allebeide in de gezeg'nde lëëftied van 90 jaor. En allebeide gezeg'nd met een vrouwe die hun de gang löt gaon. Ok op hun olde dag maag ze nog gewoon de deure uut.

En dus gunk de rollator van Henk achterin in de auto van fotograaf Henri van der Beek en stunt Bàts precies op tied kloor bie de uutgang van Brinkhov'n. Saamp op weg nao de olde schoele. De herinnge'n kwamen nao buut'n borrel'n as een volle bëëke aover 't waterrad bie de mölle van Volkers. 't Gunk veural aover meester Blok. Die leut de kinder op 't schoelplein dialect praot'n en in de schoele Hollands, hoe gebrekkig. "Aai van schoele ofgung'n waai compleet tweetalig", vertell'n Henk. Bàts wis nog te vertellen aover 't zwemm'n in de Wetering. Daor gung'n ze met zien all'n lopends naor toe. Achter de struuk'n 't goed van de konte en dan 't water in.

Toe buurman Kers leut weet'n een sleutel te hem van de schoele, was Bàts helemaole niet meer te holl'n. Hie wees op de orisjinele wc's die dur nog inzett'n en kon zien plekkie in 't lokaal nog zo anwiez'n. Buut'n leng'n Henk nog uut dat meester Blok een grote moestuin had, compleet met een biej'nstal.'t Mut gezeg dat aai de verhal'n zo heur'n, dat Henk en Bàts veurbeeldige leerling'n ewès bent. Dat ze ok wel streek'n uut ehaald heb, heur'n ie niet. Ma ja, aai zon leeftied bereik heb maai ok wel is wat vergëëtn, of niet dan? 't Was ma goed dat Henri alle tied had um een foto te mak'n, zie hadd'n dur wel dag deur kunnen breng'n.

Toe Reil vertrok met zien orgelgedoe, kwam"n Henk, Bats en Cor op 't idee um de schoele te verbouw'n. Zie gung'n voort te gange en schakel'n ontwikkelaar Jan Bolte in. Dat was 't begin van een lijdensweg. Henk zat toen nog in de road en kreeg de complete gemeenteroad achter zien idee. Noe, anno 2019, stiet de schoele te verpauper'n. Kers hölt nog een bettien een eugie in 't zeil. Hie hef zelf hier en daor al stutt'n an ebrah, anders zak de boel in menare. In de dakgeut'n begint struuk'n te gruui'n en de gaat'n in 't dak bent al zo groot dat de hele schoele noe daglich hef.

Oaver hoe dat allemoale egaon is, hef alles te mak'n met olde koene uut de sloot hal'n op 't gemeentehuus en 't proviniciehuus. En dat schöt niks op. Ma noe gemeente en provincie weer bezig bent met plann'n bie de olde coöperaatsie, zol 't tied word'n um disse rotte koeze metiene te trekk'n. Want as Henk en Bàts weer komp met de greepe en de gavel, bei denk ik vadder van huus!

Jan Nitrauw
Meer berichten