Repair café in Epe voor allerlei kapotte spullen

Epe - Het repair café team om Epe staat zaterdag 9 februari van 9.30 tot 12.00 uur weer paraat om reparaties aan elektrische apparatuur of andere gebruiksvoorwerpen uit te voeren. Ook kleding kan worden gerepareerd. Inbrengers kunnen een kopje koffie drinken en de werkzaamheden gade slaan.

Leden van De Kopper kijken of het de moeite waar dis om en boek opnieuw in te binden. Ook kan overtollig of oud gereedschap worden ingeleverd. De stichting Gered Gereedschap knapt dit materiaal graag op en dan kan het aan een tweede leven beginnen in een ontwikkelingsland. Inleveren van oude mobieltjes of lege cartridges kan ook. Repair café is in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe.

Meer informatie over repair café Epe is te verkrijgen via repaircafeepe@gmail.com of via facebook: www.facebook.com/repaircafeepe

Joop de Haan
Meer berichten