D66 houdt fietsexcursie langs ecosystemen

Epe - D66 in de gemeente Epe houdt zaterdag 16 februari met statenlid Antoon Kanis een fietsexcursie langs ecosystemen die gevaar lopen. D66 maakt zich zorgen over het oppompen van water. Iedereen kan meefietsen. De fietsexcursie duurt anderhalf uur en voert langs verschillende risicogebieden. Na afloop bespreken de deelnemers welke maatregelen genomen kunnen worden om de aantasting van onze drinkwatervoorziening tegen te gaan.

De beken die al eeuwenlang van de Veluwe richting IJsselvallei stromen, hebben de beschikbaarheid van water gegarandeerd. Die vanzelfsprekendheid is voorbij. Veel beekbeddingen zijn afgelopen zomer drooggevallen. Ontginning en ontwatering hebben geleid tot versnelde afvoer van Veluws water. Vanaf 1993 hebben diverse natuurherstelprojecten wel geleid tot een langzaam herstel van oorspronkelijke vegetaties. Maar niet voorzien was de progressieve verdroging. In 2015 nam het Gelders Landschap en Kastelen maatregelen om de verdroging van het Wissels veen en de beken die daardoor gevoed worden tegen te gaan. Naaldbomen met hun verdrogend effect op de bodem zijn gekapt. Vervolgens is bovenste laag fosfaatrijke grond afgegraven en afgevoerd. Toch was het Wissels veen afgelopen zomer droger dan ooit.

Verzamelen kan vanaf 13.30 uur bij De Vossenberg aan de Centrumweg 17. De inleiding begint om 14.00 uur. Omstreeks 16.30 uur zijn de deelnemers terug. Meer info via Annemiek van Loon 06-46496412 of annemiekvanloon@me.com.

Joop de Haan
Meer berichten