Lezing over kerkelijke liedboeken

Hattem - Muziekpedagoog Marten Kamminga heeft een reis met kerkelijke liederen door de eeuwen heen voorbereid. Hij komt daarover vertellen op dinsdag 19 februari in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg in Hattem. In het programma is ook veel tijd ingeruimd om samen liederen te zingen.

Verschillen in liedkeuze zijn niet alleen tijdgelinkt maar eveneens van alle tijden. Zo zijn er kerken die alleen of vooral Psalmen in de eredienst laten zingen, naast gemeenten met bijvoorbeeld een voorkeur voor het gebruik van de bundel 'Opwekking'. In het Liedboek met de ondertitel 'Zingen en bidden in huis en kerk', dat onder meer in veel gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt, is juist een breed palet aan liederen opgenomen. Er is ook gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelding via leerhuis@kpnmail.nl wordt op prijs gesteld. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur en de toegang is vrij.

Joop de Haan
Meer berichten