Een deel van het bestuur van de Bedrijvenkring Gemeente Epe (BGE). (foto: Dennis Dekker)
Een deel van het bestuur van de Bedrijvenkring Gemeente Epe (BGE). (foto: Dennis Dekker) (Foto: )

Van Erkelens: 'Ondernemers, haak aan!'

Epe - De Bedrijvenkring Gemeente Epe (BGE) vierde vorig jaar het 40-jarig bestaan. De belangenorganisatie voor ondernemers in de gemeente heeft daarmee een lange traditie. Op zich prachtig, maar toch zijn er nog veel bedrijven die de BGE niet kennen. Daar wil het, deels nieuwe, bestuur nu toch wel eens verandering in brengen. "We moeten zichtbaarder worden en we verlagen de drempel voor nieuwe ondernemers die willen aanhaken." Aan het woord is Corné van Erkelens, de kersverse voorzitter.

(Door Dennis Dekker)

Tijdens een bestuursvergadering vertelt Van Erkelens, met hulp van enkele andere bestuursleden wat de BGE zo'n fijne club maakt. "We delen kennis met elkaar en leggen verbindingen met andere partijen."

Het negenkoppige bestuur heeft als doel om de BGE nog beter op de kaart te zetten. Van Erkelens: "Dat traject is vorig jaar al opgestart. Toen hebben we een Zwols onderzoeksbureau ingehuurd om het belang van onze bedrijvenkring nog beter te duiden."

Meer dan 200 personen (Eper ondernemers, al dan niet lid van de BGE) zijn telefonisch benaderd met een aantal vragen over de BGE. Van Erkelens: "De uitkomst was dat de BGE voor buitenstaanders niet altijd bekend is. Degene die wél lid zijn van de BGE hebben in dat (anonieme) onderzoek juist aangegeven wat ze van ons verwachten en wat ze eventueel veranderd zouden willen zien. Zo ontstaat er nieuw elan. Dat is prachtig om te zien."

Oorspronkelijk waren de BGE-leden voornamelijk afkomstig uit het industrieel midden- en kleinbedrijf. De laatste jaren zijn er ook steeds meer zzp'ers en eenmanszaken lid geworden. "De nieuwst ontwikkeling is dat horeca-ondernemingen uit de gemeente Epe zich ook bij ons kunnen aansluiten." De jaarlijkse BGE-bijdrage bedraagt 175 euro. Wat je daar voor terugkrijgt? "Naast het organiseren van themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met een gezellige informele afsluiting zijn we een belangenorganisatie richting bijvoorbeeld de gemeente Epe. Indien ondernemers vragen hebben over het verkrijgen van subsidies, het verduurzamen van het bedrijf, de geluidsnormeringen op een bedrijfsterrein binnen de gemeente Epe dan is de BGE daarbij behulpzaam. Het ene lid heeft bepaalde kennis in huis en deelt die met de ander. Dat maakt dat er een hechte club ontstaat die elkaar stimuleert. Je bent ondernemer mét elkaar. "

De BGE ondersteunt de Week van de Techniek en was onder andere één van de organiserende partijen van de werkbelevingsmarkt Epe Scoort. "Met elkaar zetten we de gemeente Epe op deze manier regionaal op de kaart. Ben je als ondernemer binnen de gemeente Epe ook benieuwd of de BGE iets voor jou en je onderneming zou kunnen betekenen? Kom dan 20 maart naar de algemene ledenvergadering (ALV). Die vindt vanaf 19.30 uur plaats in dorpscentrum De Hezebrink in Emst."

Dennis Dekker
Meer berichten