Foto:

Stichting Grip op de Knip Heerde: Meer huurders in financiële problemen

Heerde - Stichting Grip op de Knip Heerde en SchuldHulpMaatje Oldebroek helpen inwoners van de gemeente Heerde en Oldebroek om schulden te voorkomen of op te lossen. Bij het voorkomen is het belangrijk om geen achterstand op te lopen in het betalen van de huur.

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties, luidde onlangs de noodklok over het groeiend aantal mensen met huurschulden. Hij ziet steeds meer huurders met financiële problemen. Behalve de mensen met een minimuminkomen, zien woningbouwverenigingen een nieuwe groep huurders met achterstanden ontstaan.

"Ook mensen met middeninkomens tussen de 25.000 en 32.000 euro, kunnen de eindjes vaak niet meer aan elkaar knopen. In de statistieken duiken steeds meer mensen op die in hun levensonderhoud voorzien met tijdelijke arbeidscontracten. Hun inkomen kan sterk fluctueren. Dit kan leiden tot een huurachterstand," vertelt Norder.

Verhuizen een goedkopere woning is bijna nooit een optie. Want zo'n woning moet er maar net zijn. En bij een verhuizing is er vaak sprake van veel extra kosten, zoals verhuis- en inrichtingskosten. En wat te denken van een compleet andere leefomgeving en een andere school zoeken voor je kinderen? Deze groep roept vaak niet óf te laat financiële hulp in.

Norder: "Lang niet iedereen weet dat je je met financiële problemen bij de gemeente kunt melden. Gemeenten zouden meer bekendheid kunnen geven aan hun dienstverlening rondom financiële hulp. Woningcorporaties zijn er niet voor armoedebestrijding. Dat is een overheidstaak."

De gemeenten Heerde en Oldebroek doen er alles aan om huisuitzettingen te vermijden. Want voorkomen is beter dan genezen. Zo lopen er afspraken met woningstichtingen. Deze afspraken houden in dat de gemeenten zo vroeg mogelijk worden ingelicht, als zo'n situatie dreigt te ontstaan. Dat biedt beide gemeentes de mogelijkheid om in te grijpen, bijvoorbeeld door de mensen om wie het gaat in contact te brengen met deskundige hulpverleners. Zo loopt de schuld vaak niet verder op.

SchuldHulpMaatje Oldebroek en stichting Grip op de Knip Heerde zijn van die hulpverlenende instanties. Ze zetten maatjes in die mensen in financiële noodsituaties begeleiden en bijstaan om deze moeilijke periode in hun leven zo goed mogelijk door te komen.

Heb jij een huurachterstand of wil je hulp inschakelen bij andere eventuele financiële problemen?

Neem contact op met SchuldHulpMaatje Oldebroek: info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl of stichting Grip op de Knip Heerde: coordinator@gripopdeknip.nl.

Joop de Haan
Meer berichten