Foto:

Gemaal De Hank pompt straks 42.000 emmers water per uur weg

Veessen - Gemaal De Hank aan de Kerkstraat in Veessen gaat er voor zorgen dat bewoners in het zuiden van Veessen geen natte voeten krijgen. Waterschap Vallei en Veluwe startte begin maart met de bouw van het gemaal. Aanleiding is de aangelegde hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Eind april is het gemaal gebruiksklaar.

Door de aanleg van de hoogwatergeul is in Veessen een ingesloten laagte ontstaan. De nieuwe Oostdijk voorkomt dat de watergangen binnen deze laagte in verbinding staan met andere watergangen. Als er te veel water is, kan dit water het gebied niet uit.

Tot het nieuwe gemaal gereed is, wordt overtollig water met een noodpomp over de Oostdijk gepompt naar een watergang in de hoogwatergeul. Gemaal De Hank is de definitieve oplossing, waardoor het waterpeil gehandhaafd wordt.

Bij de bouw houdt het waterschap rekening met belangen van IJsclub De Hank, de gemeente Heerde en aangrenzende grondeigenaren. De Hank kan 7.000 liter water per minuut wegpompen. Dat is gelijk aan 42.000 emmers water in een uur. Een geluiddempende kast zorgt er voor dat de pomp in de directe omgeving nauwelijks hoorbaar is.

Vanuit gemaal De Hank wordt een nieuwe leiding aangesloten op de leiding die gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heerde naar de IJssel afvoert. Dat gebeurt omdat het waterschap zo min mogelijk leidingen door de dijk wil aanleggen. Dat is beter met het oog op de veiligheid van de dijk. Omdat de nieuwe leiding weinig gebruikt wordt, vormt de extra toevoer van water vanuit gemaal De Hank geen belemmering.

Joop de Haan
Meer berichten