Bewoners van het buitengebied van Hattem kunnen hun erven en kavelgrenzen door het project voorzien van streekeigen bomen en struiken. 
Bewoners van het buitengebied van Hattem kunnen hun erven en kavelgrenzen door het project voorzien van streekeigen bomen en struiken.  (Foto: )

Hattem in het Groen: van elzenrijen tot struweelhagen

Hattem - Onder de noemer 'Hattem in het Groen' starten Vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van de gemeente. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.

De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG houden daarom op donderdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond bij IJscowd, Hilsdijk 100 in Hattem.

Inwoners van Hattem die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project 'Hattem in het Groen'. Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken.

In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden.

Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Belangstellenden die verhinderd zijn, maar wel mee willen doen aan dit project, kunnen zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl. Het project 'Hattem in het Groen' wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG organiseren op donderdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond bij IJscowd, Hilsdijk 100 in Hattem.

Programma:

19.15 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Opening Vereniging Landschap en Milieu Hattem

19.35 uur Welkomstwoord door wethouder Carla Broekhuis gemeente Hattem

19.40 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting SLG

20.30 uur Pauze

20.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project

21.15 uur Afsluiting

Joop de Haan
Meer berichten