Kandidaat Hans van Ark stond voor een volle zaal op de verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Wapenveld.
Kandidaat Hans van Ark stond voor een volle zaal op de verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Wapenveld. (Foto: Jan Nitrauw )

Bijeenkomst CDA druk bezocht

Wapenveld - Windmolens zijn een heel goede oplossing in de energietransitie die volop gaande is. Maar dan is het wel de taak voor de provincie Gelderland om te zorgen voor gebiedsgedragen projecten waarin niet alleen de lasten maar ook de lusten gedeeld worden. "Met de opbrengst moeten niet alleen de grote partijen aan de haal gaan", aldus agrariër Albert Nooteboom.

(door Jan Nitrauw)

Hij deed zijn uitspraken op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Wapenveld. En daarvoor waren bijna 70 bezoekers uit de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde naar Vrieze's Erfgoed gekomen.

Drie inleiders gingen in debat met de aanwezigen: oud-burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet, de agrariër Albert Nooteboom uit Heerde en kandidaat-Statenlid Hans van Ark uit Wapenveld. Nooteboom kreeg van gespreksleider Hubald van Ark de kans om zijn zegje te doen over de energietransitie, een uiterst actueel onderwerp. Nooteboom had zijn huiswerk gedaan: om de 71 miljoen kiloWatt elektriciteit op te wekken die nodig is voor de behoefte van de hele gemeente Heerde, zijn acht grote windmolens nodig.

Ook was Nooteboom helder over zonnepanelen: "Geen zonneweides op agrarische grond, er zijn nog daken van particulieren en bedrijven genoeg om in de behoefte te voorzien". Hans van Ark was het met de Heerder agrariër eens. "Windmolens? Wen er maar aan", was zijn boodschap. Om er meteen aan toe te voegen "dat er geen plek moet zijn voor cowboys die de opbrengst afromen. In overleg moeten inwoners ervan mee profiteren en daar ligt een taak voor de provincie."

De discussie bracht ook het knelpunt in de provinciale politiek boven: de procesvorming in de provincie is niet toegesneden op overleg met de inwoners. De provinciale besluitvorming over projecten is vaak al rond voor de inwoners in beeld komen. "De ambtenaren en het college van GS zijn zich een hoedje geschrokken van het felle verzet tegen de kap van de bomen bij de reconstructie van de Eperweg. Het provinciale apparaat kent geen inwoners", aldus Dick van Hemmen.

Die daarbij ook verwees naar de discussie over Lelystad Airport. Ook op dit onderwerp kwam de provincie Gelderland laat in actie en dat pas na felle tegenstand van organisaties en inwoners. Van Hemmen was het dan ook helemaal eens met de oproep uit de zaal dat het afgelopen moet zijn met schijninspraak.

Ook de miljarden waarover de provincie beschikt, kwamen ter discussie. "De provincie is steenrijk", aldus Dick van Hemmen. Niet alleen is er een stamkapitaal van miljarden euro's, ieder jaar wordt geld over gehouden. Maar hoe dat te besteden? Naar verwachting zal het politieke landschap in de provincie verder versnipperd raken en wordt het een hele klus om alle partijen op één lijn te krijgen.

Jan Nitrauw
Meer berichten