Foto: Veluws Nieuws
Columns

Onrus in 't wilde Dier'nbos

Foi, foi. 't Was mien veurige wêêke toch een groot spektakel in 't wilde Dier'nbos! Hoe dat of giet lop'n zal Hendik de komm'nde tied in de gat'n holl'n ma 't was bar en boos. Dur is nog nooit zoveule of ekakelt. Volg'ns Reintje de Vos word'n dur veural ekakelt as kipp'n zonder kop. En hie weet as gin ander wat een kippe zonder kop is.

't Is al een poossien trugge begunn'n. Natuurlijk was tur altied wel wat in 't wilde Dier'nbos. Evert 't wilde vark'n, kreeg nog wel is op de kop van andere dier'n asse is weer een stukkie bos op de kop zett'n waor Pieter Konijn en de familie elke dag hun êêt'n hal'n. En Berend de Buizerd mak'n 't ok wel is te bont asse een kippie uut de grote koppel greep terwijl hie de boek nog vol had van een jong haassien. En Max de Slechtvalk kon 't ok niet loat'n um zo af en toe de koppel spreeuw'n is uut menare te jag'n. Ma deurgoans war'n dat ma veurvalligies die dezelde dag nog op elös word'n. De dier'n verzamel'n zich dan onder de grote beuk. Halfweg de boom zat een groot gat en daorin won'n een kleinzeune van Meneer de Uil die vrogger vaake op tillevissie te zien was. Zien kleinzeune gunk doar nogal prat op datte zon beroemde opa had. Volg'ns Karel stamm'n opa nog of van Minerva, een oele waor zelfs de mens'n in een var verled'n noa toe gung'n um raod te vroag'n. 't Lêêv'm gunk eig'nlijk altied zien gewone gang in 't wilde Dier'nbos. De reegies scharrel'n zo deur de struuk'n, de bevers bouw'n hun dam en Cervus het edelhert lett'n elke dag op dat tur gin vremde mannegies achter zien hindes an zat'n.

't Gunk mis toe as Bor de wolf Bor de wolf een plek gunk zuuk'n ín 't grote Dier'nbos. Hie was een hongerige vluchteling die thuus niet genog te vrêêt'n meer had. Noa een lange reize snuffel'n hie is rond en vunt 't Dier'nbos een mooi plekke um te bliev'm. Zolange as Bor zich wat bezig heult met de schaop'n um zien maage te vull'n, was tur nog niet zoveule an de hand. Zielig veur zon schaop ma de reegies, de knienegies en haz'n bleev'm nog buut'n schot. Dat verander'n toe Bor an gezinshereniging gunk doen. Hie jaag'n Rein de Vos uut zien hol en leut zien vrouwgien oaverkomm'n. En toe was Leid'n in las. De reegies en de knien'n ma ok de vrouwe van Evert 't wile vark'n, hadd'n al zon bettien uut erêêk'nt wat een wolvengezin met vier jong'n an êêt'n neudig had. En zie zaag'n de toekomst somber in.

En dus kwamp tur een Groot Beraad bie Karel onder de beuk'nboom. Of Karel een idee had van wat ze noe zoll'n mutt'n doen um 't gevoar te bezwer'n. Nog veur dat Karel ok ma iets kon zeng'n, namp Diede Kalkoen 't woord. Hie spreid'n zien grote staart met ver'n, blaoz'n zichzelf flink op en namp 't woord. Wel een half uur lank vertell'n hie aover wat zien femilie veur groots had verrich, datte een grote visie had veur de toekomst en dat ze 't ma an hum aover moss'n laot'n. Ma wat, vreug Broer Konijn, wolle noe doen an 't probleem van de wolf en zien gezin? "Daar heb ik ook een oplossing voor!",, krei'n Diede vol trots. "Ik ga de wolf leren gras te eten en dan zijn alle problemen opgelost!". Ie zölt begriep'n dat lange niet alle dier'n dat zaag'n zitt'n. Ma Diede kreeg van veule dier'n de vriejheid um zien plan uut te voer'n en te prober'n de wolf gras te laot'n êêt'n. As 't lukt, zak 't uulle laot'n wet'n. Wodt vervolgd zak ma zeng'n!

Hendik uut de Veldsiet

Jan Nitrauw
Meer berichten