Uitbreiding verblijfsrecreatie Veessen


Lennep's Erf ligt aan de nieuwe fietsroute die in het gebied van de Hoogwatergeul uitgezet wordt.
Lennep's Erf ligt aan de nieuwe fietsroute die in het gebied van de Hoogwatergeul uitgezet wordt.

Uitbreiding verblijfsrecreatie Veessen

De raadscommissie Ruimte van de gemeente Heerde buigt zich op 9 januari over een voorstel voor herbestemming van Lennep's Erf, het perceeel De Stege 1a. De familie Bos heeft hier een plan voor herbestemming van het agrarische bedrijf ingediend.

VEESSEN - Aanleiding voor dit initiatief is de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, en de hiermee direct in verband gebrachte beëindiging van het veehoudersbedrijf van de familie Bos.In het kort bestaat het plan uit de herinrichting van de vrijgekomen gronden waarop tot op heden het boerenbedrijf is gehuisvest. De locatie, circa drie hectare groot, wordt ingericht als vakantieverblijf met een duidelijk landschappelijke en architectonische kwaliteit in de vorm van een boeren nederzetting. Het gebruik van de locatie wijzigt hierdoor van agrarisch grondgebied naar een recreatieve bestemming, een initiatief dat aansluit op de ontwikkelingen rondom de aanleg van de hoogwatergeul.

Het college heeft in september 2015 al een positieve grondhouding aangenomen. Volgens het voorstel aan de raad wordt met deze recreatieve ontwikkeling aangesloten bij het nieuwe fietspad dat direct langs het perceel wordt aangelegd in het kader van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Op 30 juni 2016 is in vervolg op de conceptaanvraag een beschrijving van het initiatief ingediend.

Qua recreatieve functies omvat dit plan 6 lodges/recreatiewoningen, 1 lodge met daarin 4 trekkershutten en een mini-camping/boomgaard met circa 10 kampeerplekken. Daarnaast omvat het plan ondersteunende voorzieningen (onder andere sanitair, opslag-/stallingsruimte en groepsruimte) in de bestaande, uit te breiden kapschuur en twee 'hooiberg-vormige' bijgebouwen. Ook omvat het plan nog een dierenweide, een kleine kas en een bedrijfs-/beheerderswoning.

De betreffende locatie aan De Stege 1a heeft in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Oost een agrarische bestemming en bevindt zich binnen een agrarisch bouwblok, waar één bedrijfswoning is toegestaan. "Geconstateerd kan worden dat het initiatief niet past binnen het vigerende bestemmingsplan. Dit betekent dat het initiatief volgens het principe van uitnodigingsplanologie in behandeling is genomen. Kapstok voor de inhoudelijke beoordeling van dit initiatief zijn daarom de Visie gemeente Heerde 2025 en de Structuurvisie gemeente Heerde 2025. Binnen dit kader wordt aan initiatiefnemers ruimte geboden om initiatieven te ontwikkelen en deze initiatieven aan het gemeentebestuur voor te leggen. In principe moet ieder initiatief voorzien in maatschappelijke meerwaarde", aldus het voorstel aan de raad waarin het college voorstelt om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden