Wethouder Jan Berkhoff kreeg de flyer van voorzitter Jaap Roeters en de bestuursleden Meta Hagenbeek en Ton Hulsebos.
Wethouder Jan Berkhoff kreeg de flyer van voorzitter Jaap Roeters en de bestuursleden Meta Hagenbeek en Ton Hulsebos. (Foto: Jan Nitrauw )

Vrijwilligersplatform Heerde steeds breder

Heerde - "Aansluiten is vrijwilliger maar je mist wat als je als organisatie niet ben aangesloten bij het Vrijwilligersplatform. Al is het alleen maar om naar elkaar te luisteren". Dat was de uitspraak van voorzitter Jaap Roeters die maandag samen met de bestuursleden Meta Hagenbeek en Ton Hulsebos een nieuwe flyer aanbood aan de Heerder wethouder Jan Berkhoff.

(door Jan Nitrauw)

Ooit, ruim twintig jaar geleden, werd het Vrijwilligersplatform opgestart door de Vrijwillige Hulpdienst en de Zonnebloem. Enerzijds om elkaar te ondersteunen en te stimuleren over elkaars organisatie en werkwijze, anderzijds om elkaar te versterken en te inspireren.

In 2016 werd een stevige basis gelegd om het werk te verbreden. Dit mede omdat ondersteuning van vrijwilligers ook een wettelijke taak voor de gemeente is. Bij het Vrijwilligersplatform ondersteunt de gemeente de organisatie met het uitvoeren van het secretariaat. "Het is ook helemaal in de lijn van het collegeakkoord waar duurzaam verbinden een speerpunt is. En verbinden is één van de kerntaken van het Vrijwilligersplatform. We willen toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en zich betrokken voelen", aldus wethouder Berkhoff.

Hij benadrukte nog maar eens dat het beroep op vrijwilligers in de vergrijzende samenleving nog steeds groeit. "Zestig jaar geleden was iedereen op elkaar aangewezen. Daarna nam de overheid taken over maar in de huidige maatschappij zullen we steeds meer zelf moeten doen en die uitdaging is groot", schetste wethouder Berkhoff de stand van zaken.

De stichting wil met de nieuwe flyer die breed verspreid gaat worden op openbare plekken en aangesloten organisaties, het Platform onder de aandacht brengen van de vrijwilligers van de gemeente Heerde.

"Twee keer per jaar organiseert de stuurgroep van het vrijwilligersplatform bijvoorbeeld een vergadering waarbij ook thema's aan de orde komen die alle vrijwilligers aangaan. Alle vrijwilligersorganisaties, die aangesloten zijn, worden voor deze vergadering uitgenodigd", gaf Jaap Roeters aan. Sinds 2016 hebben zich tientallen organisaties bij het Platform aangesloten."Het kost weinig moeite om organisaties voor ons werk te interesseren", aldus Roeters.

De belangstelling is nu zo groot dat de deelnemende organisaties inmiddels in twee onderdelen zijn opgesplitst. De binnencirkel bestaat uit organisaties die vier keer per jaar vergaderen, de buitencirkel bestaat uit organisaties die op de hoogte willen blijven en bijdragen leveren door activiteiten te organiseren.

Ook de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersavond wordt verzorgd door de stichting, in samenwerking met de gemeente. Op deze avond reikt de gemeente ieder jaar de Vrijwilligersprijs en de Pluim voor jonge vrijwilligers uit. Meer informatie en/of aanmelden kan via vpheerde@gmail.com.

Joop de Haan
Meer berichten