De Hof van Cramer ziet uit naar een verhuizing naar een nieuw onderkomen in het centrum van Wapenveld om zich verder te ontwikkelen.
De Hof van Cramer ziet uit naar een verhuizing naar een nieuw onderkomen in het centrum van Wapenveld om zich verder te ontwikkelen. (Foto: Hof van Cramer )

Beweging in het centrum Wapenveld

Wapenveld -  De gemeenteraad van Heerde is akkoord met het verstrekken van een voorbereidingskrediet om de mogelijkheden voor de vestiging van de Hof van Cramer en de verdere ontwikkeling van het centrum van Wapenveld te onderzoeken. Hiervoor is een bijdrage van 100.000 euro verstrekt als voorschot. Dit bedrag zal, als het komt tot uitvoering, weer terug moeten komen in de gemeentekas.

(door Jan Nitrauw)

Met het voorbereidingskrediet wil verantwoordelijk wethouder Jan Berkhoff een aantal doelen bereiken. Speerpunt is de verhuizing van de huidige multifunctionele accommodatie (mfa) Hof van Cramer naar het centrum van Wapenveld op de locatie van de voormalige tennishal.

De pilot Hof van Cramer is meer dan geslaagd maar het huidige gebouw aan de Putterweg heeft gebreken waardoor het niet optimaal gebruikt kan worden. Ook hebben veel meer partijen interesse om deel te nemen in nieuwe voorziening in het centrum. Naast de huidige gebruikers van de Hof van Cramer hebben ook de huisartsen interesse in deelname en wil Triada de mogelijkheden van een combinatie met woningbouw onderzoeken.

De gemeente zelf wil weten wat de mogelijkheden zijn om haar loket 0-100 jaar hier te vestigen. Hiermee wil men sociale partners voor de verschillende leefgebieden beter laten samenwerken. Er is al voorwerk gedaan, maar het is nu nodig dat er met de partijen afspraken gemaakt gaan worden. Die gaan dan over de samenwerking maar ook over eigendomsverhoudingen en de financiering. Ook de opdracht voor een voorlopig ontwerp is een onderdeel van de stappen die nu gezet moeten worden.

Ook wil het college van B en W verder kijken dan alleen een locatie voor de Hof van Cramer. Tot de opdracht behoort ook het maken van een schetsontwerp voor een gebied dat omsloten wordt door het terrein van AKZO Nobel, het Apeldoorns kanaal, het eerste deel van de W.H. van de Pollstraat en de Klapperdijk. "We willen voorkomen dat andere kansen in het gebied over het hoofd worden gezien", is de motivatie in het voorstel aan de gemeenteraad.

Opzet is dat de gemeente de regie voert en de opdrachtgever is voor het onderzoek en het maken van het schetsontwerp. En als het aan de gemeente ligt, is de fase van vrijblijvenheid voorbij. "Partijen zal worden gevraagd zich te coformeren aan de uitkomsten die in gezamenlijkheid worden bepaald", aldus het voorstel.

De stappen die nu worden gezet, vloeien ook voort uit het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarin heeft een multifunctionele voorziening in het centrum van Wapenveld hoge prioriteit. "Dat biedt kansen om te komen tot een trekpleister voor de inwoners voor ontmoeting, activiteiten, medische zorg, maatschappelijke ondersteuning en wonen", aldus het college.

Joop de Haan
Meer berichten