Foto:

Spelregels voor laadpalen elektrische auto's in Epe

Epe - De gemeente Epe heeft een beleidsnotitie 'Openbaar laden' geschreven voor oplaadpalen voor elektrische auto's. In dit plan zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare laadpalen in onze gemeente uitgewerkt en staat aan welke eisen deze plaatsingen moeten voldoen.

Bij het beleidsplan hoort ook een kaart met plekken waar laadpalen kunnen komen. Het college van B en W heeft deze beleidsnotitie nu definitief vastgesteld.

Bij het bepalen van de locatie van een openbare laadpaal, wordt onder andere gekeken naar de (toekomstige) behoefte, het inpassen in de omgeving, de parkeerdruk en de mogelijkheden voor aansluiting op het net. Elektrische rijders moeten hun auto in eerste instantie op eigen terrein (privé en werk) opladen. Openbaar laden is een laatste optie. Verder wordt gekeken naar laadvoorzieningen op parkeerplaatsen bij winkelcentra.

De gemeente heeft aanvragen binnen gekregen voor het plaatsen van een openbare laadpaal aan de Boxhofstede, de Houtzagerstraat en de Kruethofstede in Vaassen, de Dokter van Gelderweg in Emst en de Slotgraskamp en Klaverkamp in Epe. De gemeente heeft deze aanvragen getoetst en akkoord gegeven voor plaatsing. Dit betekent dat direct omwonenden worden geïnformeerd en zes weken de tijd hebben om bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Het aanvragen van een openbaar laadpunt kan via Ecotap/ Allego openbaarladen.nl/epe. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de aanvrager geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpunt te realiseren en er binnen 250 meter van het woonadres nog geen laadpaal staat of is ingepland. Ook moet de aanvrager in de gemeente wonen of minimaal twintig uur per week werken in de gemeente en dat ook kunnen aantonen. Vervolgens toetsen Ecotap/ Allego en de gemeente de aanvraag en of realisatie mogelijk is. De gemeente beslist uiteindelijk.

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is ongeveer vijftien weken, waarvan zes weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer.

Joop de Haan
Meer berichten