De Verbinding in Vorchten wil haar dienstverlening aan de inwoners graag uitbreiden en vraag om horeca faciliteiten.
De Verbinding in Vorchten wil haar dienstverlening aan de inwoners graag uitbreiden en vraag om horeca faciliteiten. (Foto: Jan Nitrauw )

Heerde wil geen ballonnen in de lucht

Heerde - De gemeenteraad van Heerde heeft unaniem een motie aangenomen tegen het oplaten van ballonnen. In de Algemene Politie Verordening (APV) wordt nu een bepaling opgenomen die het oplaten van ballonnen gaat verbieden, aldus de reactie van burgemeester Jacqueline Koops aan de gemeenteraad.

(door Jan Nitrauw)

De gemeenteraad van Heerde haakt hiermee in op een landelijke trend die het oplaten van ballonnen tegen gaat. Dit nadat de Tweede Kamer in 2014 de gemeenten opriep om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Meerdere gemeenten hebben inmiddels zo'n verbod.

In de motie wijst de gemeenteraad er op dat jaarlijks ongeveer een miljoen ballonnen worden opgelaten en dat heeft grote gevolgen voor het milieu en dierenwelzijn. Zo zijn ballonnen één van de meest voorkomende vormen van zwerfvuil op de Nederlandse stranden en raken dieren verstrikt in de resten van ballonnen en de linten.

De raad was ook unaniem in het aanvaarden van een plan om aan de Eikenlaan in Heerde een groepsaccommodatie te vestigen. Initiatiefnemer Fred Nieswaag wil twee opstallen verbouwen en twee nieuwe verblijven toevoegen waardoor er totaal 36 gasten gehuisvest kunnen worden. En daar is de buurt in het Bakhuisbos fel op tegen. Er werd een petitie gehouden en elke keer was de buurt in grote getale aanwezig bij behandeling in de gemeenteraad.

Lopke Bos en Leonard van der Sloot waren de insprekers uit de buurt. Die haalden alles uit de kast om de raad te overtuigen van hun gelijk, onder meer door via een WOB-verzoek onderliggende informatie op te vragen. Lopke Bos riep de raad daarbij op 'trots te zijn op de vilawijk' en niet mee te gaan in deze ontwikkeling.

Zij werd door burgemeester Koops tot de orde geroepen toen ze vraagtekens ging plaatsen bij de integriteit van de initiatiefnemer en hem in verband te brengen met de wet Bibob. Die kan de gemeente gebruiken als er gevaar dreigt dat een vergunning misbruikt gaat worden. En daar vreest de buurt voor, bijvoorbeeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Op initiatief van het CDA werd een amendement aangenomen waarbij dit voorkomen moet worden. Daarna ging de raad unaniem akkoord.

Een brief van multifunctioneel centrum De Verbinding over het gebruik van dit centrum in Vorchten, wordt betrokken bij het opstellen van een convenant met de horeca. De Verbinding meldt dat er in Vorchten ook behoefte is om een beperkt aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard (zeg verjaardagsfeestjes) te houden waarbij ook alcoholische drank verstrekt kan worden.

Inwoners willen graag in een vertrouwde omgeving dergelijke feestjes houden. Maar onlangs liet Horeca Nederland in een brief aan de gemeenteraad weten zich zorgen te maken over de verruiming van horeca. Burgemeester Koops wil de brief betrekken bij het opstellen van een convenant.

Jan Nitrauw
Meer berichten