Het college van b en w handhaaft het beleid om zondagsopenstelling van winkels niet toe te staan.
Het college van b en w handhaaft het beleid om zondagsopenstelling van winkels niet toe te staan. (Foto: Jan Nitrauw )

Heerde laat de zondag (nog) met rust

Door Jan Nitrauw

Verzoek is niet onderbouwd

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde heeft een verzoek om openstelling van supermarkten en winkels op zondag afgewezen. Dit op basis van het huidige beleid van de gemeente Heerde dat in november 2017 nog eens werd bekrachtigd door de gemeenteraad.

Heerde - Aanleiding voor het besluit zijn verzoeken van de supermarkten in de kern Heerde en de Ondernemersvereniging Heerde. Die trokken eind vorig jaar aan de bel toen duidelijk werd dat de gemeente Epe over ging tot openstelling op zondag. Supermarkten mogen elke zondag hun deuren van 12.00 tot 18.00 uur openen en voor de verdere detailhanden zijn twaalf koopzondagen aangewezen. Volgens de vier Heerder supermarkten zijn van mening dat door de verruiming van de openstelling in Epe, het economisch niet langer verantwoord is om de Heerder supermarkten op zondag gesloten te houden. Zij schrijven aan het college dat de weekendomzet van hun bedrijven onder druk staan omdat de Heerder consument haar boodschappen op zondag buiten de gemeente doet. "Door de zondagse openstelling in Epe zal dit effect sterk toenemen", aldus de Heerder supermarkten.

De Ondernemersvereniging Heerde (OVH) heeft vanuit de ontwikkelingen in Epe, zich ook over de zondagsopenstelling gebogen in gesprek met haar leden. Die zitten 'in de basis' niet te wachten op zondagopenstelling. Wel zijn er zorgen voor het verder afvloeien van omzet naar de Eper supermarkten. Ook wijzen ze er op dat campingeigenaren steeds vaker de vraag krijgen welke supermarkten op zondag open zijn. Volgens de brief van de OVH vindt een meerderheid van de ondernemers dat men zelf de keus moet kunnen maken over het al dan niet op zondag open zijn.

Vereniging Zondagsrust

Het college meldt dat naast de verzoeken van de supermarkten en ondernemers, er ook andere reacties zijn. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Zondagsrust verzocht de zondagsrust te handhaven. Twee inwoners van Heerde hebben hun zorgen geuit en onder andere gewezen op extra transportbewegingen als het gaat bevoorrading.

In haar afwijzing van het verzoek wijst het college er op dat er onder de inwoners geen behoeftepeiling is uitgevoerd. "De vraag is puur onderbouwd vanuit oneerlijke concurrentie", aldus de reactie van het college. Volgens de Heerder bestuurders zijn zij een belangrijke doelgroep in dit vraagstuk. Toeristen verblijven maar een bepaalde periode in de gemeente Heerde terwijl het overgrote deel van de koopstromen vanuit de eigen inwoners komt. Ook wijst het college er op dat er nog geen concrete cijfers op tafel liggen als het gaat om afvloeien van omzet richting de gemeente Epe maar dat de aanvraag is gebaseerd op landelijke kengetallen. Ook mist het college een gezamenlijk belang van de ondernemers in de hele gemeente. "Een standpunt van de Ondernemersvereniging Wapenveld, is wel een belangrijk signaal in de afweging".

Meer berichten