Statenlid Hans van Ark wil geen extra lawaai van stijgende vliegtuigen op de Noord-Veluwe.
Statenlid Hans van Ark wil geen extra lawaai van stijgende vliegtuigen op de Noord-Veluwe. (Foto: )

Oproep Hattem aan 'buren' tegen laagvliegroutes Lelystad

Regio - De gemeenteraad van Hattem heeft vorige week unaniem een motie aangenomen waarin de gewijzigde laagvliegroutes Lelystad worden afgewezen. De motie is met het verzoek om steunbetuiging ook naar andere gemeenten gezonden. Volgens de gemeenteraad van Hattem is het nodig om bestuurlijk de rijen gesloten te houden en met de zes gemeenten en de provincies samen op te trekken.

(door Jan Nitrauw)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de afgelopen tijd nieuwe varianten van vliegroutes voorgelegd aan de zes gemeenten. Die mogen nu aangeven welke variant zij het meest wenselijk achten. De gemeenteraad van Hattem was vorige week de eerste die hierop reageerde met het aannemen van de motie.

Volgens de gemeenteraad doet het ministerie van I&W het in persberichten voorkomen of de problemen van de laagvliegroutes nu zijn opgelost. "En dat is voor onze regio nadrukkelijk niet het geval", is het heldere oordeel van de Hattemer raad. Tot nu toe trok Hattem in het proces op met de gemeenten Heerde, Elburg, Oldebroek, Zwolle en Kampen.

In Hattem is men nu bevreesd dat één van de partners door de bocht zal gaan. Tot nu toe spraken deze gemeenten zich steeds eensgezind uit tegen de voorgesteld vliegroutes. De wijziging van het ministerie houdt onder andere in dat 'na Wezep ongehinderd door geklommen kan worden'.

Tot nu toe is men uitgegaan van een maximaal geluidsniveau van 55dB voor een toestel dat horizontaal vliegt op 1.800 meter hoogte. Maar een klimmend toestel heeft een geluidsniveau van 65dB en dat betekent 'feitelijk een verdriedubbeling van het geluidsniveau", aldus de motie. Volgens de raad van Hattem is er dan ook een groot risico dat ook na de luchtruimherziening, het noordelijke deel van de Veluwe met in het bijzonder Wezep en Hattem 'blijvend geconfronteerd worden met onaanvaardbaar veel geluid en ander milieunadelen zoals fijnstof'.

Verder hebben ook de raads- en statenfracties van het CDA in Overijssel en Gelderland, op initiatief van Harry Kremer uit Hattem, een brief gestuurd aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer met de boodschap: eerst herindelen en dan pas vliegen. Het nieuwe statenlid Hans van Ark uit Wapenveld laat weten dat de Gelderse CDA fractie voet bij stuk houdt: nog steeds geen laagvliegroutes over de Veluwe.

"De recente uitspraken van minister Van Nieuwenhuizen geven voor de CDA fractie geen aanleiding voor een ander standpunt. Vorig jaar namen Provinciale Staten statenbreed een motie aan met de strekking: eerst de laagvliegroutes van tafel, dan pas Lelystad Airport open.We zijn daarnaast ook benieuwd naar de effecten van het snel doorstijgen van vliegtuigen. Verwacht wordt dat dit veel extra lawaai boven de Noord-Veluwe zal veroorzaken en dat willen we niet", aldus van Ark.

Jan Nitrauw
Meer berichten