Foto: Veluws Nieuws

Eppe is uut de tied

Hendik en natuurlijk veule meer mens'n, heb less'ns ofscheid enömm'n van Eppe Stienbarg'n, Hie was al een steugie ziek en noe is Eppe uut de tied, zoas dat in oons dialect zo mooi heet. Ie bent niet weg ma 'uut de tied'. Eppe was een gebor'n Veessnaar ma hef uuteindelik toch de padde ekreeg'n veur zien verdienstn veur Waop'nvelde. Dat was toe wel lach'n: Eppe de kikker die de padde kreeg. En Eppe lach'n zelf 't hadste. Hie hef nogal wat betekent veur Waop'nvelde en verschillnde clubs. Eppe leid'n plietsiehonde op, was oprichter van de supportersclub van WZC, druk met de vogelties, mos de kinder in 't gareel holl'n en was gek met zien Alie. Onrech kon Eppe niet hem, de socialistische vakbond was de plek waor hie alles deut veur recht en gerichtigheid. Een groot deel van de Waop'nvelders kent Eppe als concierge van de Jan Ligthartschoele. En hie kenn'n Waop'nvelders. As Eppe kinder zag lop'n dan konne zo ma zeng'n uut welke femilie ze war'n.

Ik heb heel wat ur'n met Eppe deur ebrach. Veural in de anloop noa de viering van vieftig joor bevrijding in 1995. Saamp met nog een stellegie liefhebbers van de Waop'nveldse geschiedenis kwamp tur toe een grote exposietsie in durpshuus 't Spyker, dur kwamp een boek oaver de oorlogstied in Waop'nvelde en saamp met Gait Docter hef Eppe toe de exposietsie geopend. Gait stak toe 't petreulistellegien van Gait Jan Rorieje an um roggepap te koak'n. Met de warkgroep old-Waopnvelde gunk Eppe daornao helemaole lös in de historie van Waop'nvelde. Van alle straot'n kenn'n hie wel de bewoners, het zuuk'n de fotoos bie menare en toe begunn'n ze met de dia- en filmaovenden. Duuzend'n Waop'nvelders heb in de loop der joor'n mooie ur'n belêêf, eers in 't Spieker en later in de Petruskarke. In die karke is ok zien ofscheidsdiens eholl'n. De kinder en dominee Boersma woll'n graag hem dat Hendik een stukkien uut Prediker lêêz'n in 't dialect. Daor stiet onder andere 'Er is een tied van rouw um oe kler'n kapot te scheur'n en een tied um oe goeie goed weer aan te doen; een tied um te spreek'n ma ook een tied um oe stille te holl'n'. Van dat laatste was Eppe niet zo van, oaveral leut hie zich wel heur'n. Ma: hie heult um ok niet stille oaver waor hie op vertrouwn: dat was Jezus Christus. En daor konne wie ondanks oonze verschill'n, menare helemaole in vind'n. Ik misse 't leupe noa Eppe noa al. Ma hie hef mie nog wel wat stikkies aover edon met, hoe kan 't anders, olde fotoos....

Ie mutt'n de komm'nde tied niet raar kiek'n aai een vremp figuur in disse streek'n ziet lop'n. Dat kan de verkenner van de previncie Gelderland wêên. De hoge her'n in Arnhem heb een smak geld uut etrökk'n veur een nieje op en ofrit an de A28 zodat de grond van H2O beter verkoch kan word'n. Ma zie vonn'n ok dat aster op de Noord-Veluwe bêêter saam'n ewark mut word'n. En dus mut een verkenner noe is kiek'n of dat kan. De Arnhemse her'n heb de gemeent'n netties evroag wat zie de van vunn'n. En loat Epe noe loat'n wet'n dat ze in Epe geen verkenner neudig bent! En toe haai in de raod van Heerde de popp'n an 't dans'n.Ik denke dat Hendik en Gait van de Renderklipp'n saamp ma is in actie mutt'n komm'n. Ik stelle veur um de dames en her'n van Heerde en Epe ma is een steugien op de hei van de Renderklipp'n deur te loat'n breng'n. De honde van Lammert krieg dat stellegie ech wil bie menare!

Hendik uut de Veldsiet

Jan Nitrauw
Meer berichten