Na de presentatie aan de Overijsselse kant,  nam de Heerder delegatie enthousiast afscheid en vertrok met het Kozakkenveer weer naar Veessen.
Na de presentatie aan de Overijsselse kant, nam de Heerder delegatie enthousiast afscheid en vertrok met het Kozakkenveer weer naar Veessen. (Foto: Jan Nitrauw )

Samenwerking basis 'Rondje pontje'

Regio - Het merk 'IJssel' als verbindende factor tussen de toch al sterke toeristische merken Veluwe en Salland, kan veel sterker uitgebuit worden. Dat was de achterliggende boodschap bij de presentatie van de nieuwe fietsroute 'Rondje pontje' door Visit Heerde en het Informatiecentrum De Nul in Olst/Wijhe.

(door Jan Nitrauw)

Tientallen vrijwilligers van beide organisaties kwamen voor de presentatie bijeen op de Overijsselse aanlegplaats van het Kozakkenveer uit Veessen. En het was een hartelijke ontmoeting tussen de beide organisaties, hun vrijwilligers en de bestuurders wethouder Wolbert Meijer van Heerde en zijn collega Anton Bosch uit Olst/Wijhe.

Jos Melenhorst en Jeroen den Hertog beten het spits af. De basis voor de fietsroute werd gelegd in de Regiegroep IJssel waarin vertegenwoordigers van beide zijden van de IJssel zitting hebben. Omdat de bestuurlijke samenwerking tussen de provincies nogal stroperig verloopt als het gaat om samen op te trekken in het versterken van het merk IJssel, werd besloten om gewoon zelf te beginnen.

Een fietsroute 'Rondje pontje' lag het eerst voor de hand. "Er was meteen een klik tussen Visit Heerde en het Infocentrum Olst/Wijhe", vertelde Jos Melenhorst. Jeroen den Hartog merkte op dat men veel van elkaar kan leren. "Wij hebben fysiek een heel sterk Informatiecentrum, jullie hebben met Visit Heerde een sterke organisatie staan.

Wethouder Anton Bosch vond het initiatief geweldig. "Door de eeuwen heen zijn we al met elkaar verbonden. Maar jullie zien brood in de samenwerking. De IJssel als gebied om te promoten met de geweldig rol die het Kozakkenveer hierin in vervuld, is een prachtige uitdaging", aldus Bosch.

Zijn Heerder collega Wolbert Meijer dacht er net zo over. "Aan de overheden nu de taak om het beleid te intensiveren. Met de Veluwe, Salland en daarbij de IJssel hebben we geweldige toeristische merken in huis", liet Meijer weten. Leon Ripperdag en Jos Melenhorst werden vervolgens in het zonnetje gezet voor hun inzet bij de uitvoering van het project. Waarna de vrijwilligers van beide organisaties elkaar enthousiast een exemplaar van de nieuwe fietsroute overhandigden en het resultaat met veel waardering bewonderden.

Voor de samenstelling is gebruik gemaakt van het fietsknooppuntennetwerk aan beide zijden van de IJssel. Startpunten zijn het informatiecentrum bij de Nijensteen in Veessen en het Informatiecentrum De Nul. Met de knooppunten kan men uiteraard ook bij de TIP"s in Heerde, Wapenveld en Veessen beginnen maar ook op elke plek starten. In het boekje zijn tal van bijzonderheden opgenomen, zoals havezaten, boomgaarden, de Duursche Waard en de Hoogwatergeul, net als 'Tips voor kids' en een lijst met horecabedrijven. Een kaartje in het hart van het boekje maakt de uitgave die voor twee euro bij de TIP's verkrijbaar is, compleet.

Jan Nitrauw
Meer berichten