Subsidie voor jeugd èn verenigingen

Epe - Om van kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar te stimuleren om zich te ontwikkelen en ontplooien, wil het college van Epe een subsidie van 100 euro per kind per jaar beschikbaar stellen. Het geld wordt gebruikt als tegemoetkoming voor lidmaatschap of benodigde attributen. Tegelijk stimuleert de regeling het verenigingsleven. Het college van B en W komt hiermee een belofte uit het coalitieakkoord na.

Het concept van deze Subsidieregeling Jeugd ligt - zoals gebruikelijk - nu eerst zes weken ter inzage, tot en met dinsdag 9 juli. Na afronding van de formele inzageprocedure hoopt het college per 1 september aanstaande de regeling in te kunnen voeren.

Gedachte achter de regeling is dat het lidmaatschap van een vereniging voor sommige gezinnen een financiële drempel is. Behalve de contributie zijn er vaak nog extra kosten, zoals voor sportkleding, een muziekinstrument of andere specifieke attributen. Zeker in een gezin met meerdere kinderen tikt het dan al gauw flink aan. Met de Subsidieregeling Jeugd wordt de drempel per kind in elk geval 100 euro lager.

Het mes snijdt aan twee kanten, volgens wethouder Robert Scholten. "Lidmaatschap van een vereniging gaat verder dan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en individuele ontplooiing. Het betekent ook dat je contacten opdoet en van betekenis bent voor elkaar." Het is zijn overtuiging dat dat bijdraagt aan 'lekker in je vel zitten'.

Een sterker verenigingsleven is het andere doel van deze subsidie.

'Deze subsidie voor de jeugd is uniek in Nederland'

"Verenigingen zijn gebaat bij een gezonde leeftijdsopbouw, met een brede basis van jeugdleden. Dat vraagt om de continue aanvoer van vers, jong bloed", aldus wethouder Scholten. "Daarmee blijven verenigingen financieel zelfredzaam en stabiel."

Een sterk verenigingsleven is ook nog eens één van de motoren voor een hechtere samenleving, zo ziet de wethouder in de praktijk. "In de vorm van deze Subsidieregeling Jeugd levert de gemeente graag wat extra brandstof om die motor te laten ronken."

Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden, deze staan op www.epe.nl onder Bekendmakingen Maatschappelijke voorzieningen. De subsidie kan nu nog niet aangevraagd worden. Na de zomervakantie volgt hierover meer informatie.

Wethouder Scholten is trots op de nieuwe subsidie. "Deze subsidie voor de jeugd is uniek in Nederland. De gemeente Epe neemt de ontwikkeling van haar jeugd én haar verenigingsleven heel serieus. De Subsidieregeling Jeugd is bedoeld als extra impuls voor beide."

Met de verenigingen zal de gemeente nagaan of de subsidie in de praktijk ook werkelijk zo uitpakt. Het is de bedoeling dat de regeling loopt tot en met 31 augustus 2021.

Joop de Haan
Meer berichten