Het monumentale pand aan de Zuiderzeestraatweg.
Het monumentale pand aan de Zuiderzeestraatweg. (Foto: )

Meer ideeën voor d'Olde Skoele welkom

Hattem - De gemeente Hattem wil graag meer ideeën voor een nieuwe bestemming voor d'Olde Skoele van inwoners en ondernemers . Eind vorig jaar vroeg de gemeente ook al naar ideeën voor het monumentale pand aan de Zuiderzeestraatweg. Op basis daarvan kwamen verschillende plannen binnen, maar er is nog geen keuze voor een plan gemaakt.

Een belangrijk criterium voor de nieuwe bestemming is draagvlak bij de omwonenden van het pand. In het voorjaar van 2019 zijn twee ingediende plannen door de omwonenden beoordeeld, maar voor deze plannen was nog niet voldoende steun.

Daarom stelt wethouder Auke Schipper zich graag open voor meer ideeën. "Door gebrek aan draagvlak in de buurt hebben we nog geen keuze voor een nieuwe bestemming kunnen maken. De plannen die nu beoordeeld zijn door ons en de buurtbewoners richten zich deels op bewoning van d' Olde Skoele."

"Bij de beoordeling bleek dat het voor de buurtbewoners niet duidelijk was dat ook wonen een mogelijke, nieuwe bestemming is. Uiteraard moet bewoning van het pand dan wel gecombineerd worden met een meerwaarde voor Hattem, zoals vermeld in de criteria. Ik hoop dat we door het opnieuw openstellen voor ideeën plannen krijgen die we samen met bewoners kunnen beoordelen, op basis van dezelfde verwachtingen."

Ingediende plannen worden op drie criteria beoordeeld: meerwaarde voor Hattem, draagvlak in de omgeving en financiële haalbaarheid. Uitleg bij deze criteria en de voorwaarden waaronder d'Olde Skoele verkocht wordt, zijn te vinden op de website van de gemeente: www.hattem.nl.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 30 juni hun plan mailen aan gemeente@hattem.nl. Bij vragen kan men contact opnemen met Lenie Oldemaat op tel. (038) 443 16 16 of via lenieoldemaat@hattem.nl.Sinds de jaren 70 heeft d' Olde Skoele vooral bekendheid gekregen als podium en oefenruimte voor muziek en diverse groepen. In 1985 is het pand in eigendom overgedragen aan de Stichting D' Olde Skoele die er een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd organiseerde. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument en kwam in 2018 terug in eigendom van de gemeente Hattem.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden