Wethouder Broekhuis-Bonte zet drie Hattemer bedrijven in het zonnetje

Hattem - Wethouder Carla Broekhuis-Bonte heeft donderdag en vrijdag drie bedrijven in Hattem bezocht en de mensen achter die bedrijven in het zonnetje gezet. Dispo Medical, het Bakkerijmuseum en Soul Sisters bieden prachtige kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn daarmee een inspiratie voor andere werkgevers.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het moeilijk om een baan te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door persoonlijke omstandigheden zoals een andere culturele achtergrond, fysieke, psychische of financiële problemen. Met goede begeleiding door het bedrijf en het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, waar de Hattemse werkmakelaar onderdeel van is, kunnen zij toch aan het werk en daardoor deelnemen aan de samenleving. De bedrijven die de wethouder bezocht laten zien dat deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang is: bij deze bedrijven telt iedereen mee.

De wethouder is trots op de inzet van de Hattemse bedrijven. "Deze bedrijven kijken niet alleen naar hun eigen belang, maar bieden ook ruimte aan mensen voor wie het minder makkelijk is om een baan te vinden", aldus de wethouder. "Door de kansen die deze mensen krijgen, kunnen ze nieuwe werkervaring opdoen en werken aan hun zelfvertrouwen. Doordat ze vaak al lang thuis zitten, voelen ze zich vaak geen volwaardig onderdeel van de samenleving. Voor deze mensen is het belangrijk dat er ondernemers zijn die hen een kans willen geven in de vorm van een betaalde werkplek of in de vorm van een werkstageplek om  werkervaring op te doen en zo weer dichter in de buurt te komen van een baan. Deze drie Hattemse bedrijven bieden mensen deze kansen en ik hoop dat zij daarmee ook andere ondernemers inspireren hetzelfde te doen"


Het regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie, waarin veertien gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen hun krachten bundelen om de komende jaren zoveel mogelijk kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die niet of moeilijk zelfstandig hun weg naar werk kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren tot 27 jaar en Wajongers met arbeidsvermogen. 

Het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle ondersteunt werkgevers bij bijvoorbeeld het in dienst nemen en houden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Joop de Haan
Meer berichten