Klasien Rijpkema en Caspar Rauws zullen de komende tijd vaak in Wapenveld te vinden zijn voor het maken van een nieuw dorpsplan.
Klasien Rijpkema en Caspar Rauws zullen de komende tijd vaak in Wapenveld te vinden zijn voor het maken van een nieuw dorpsplan. (Foto: VissersKeizer)

Inwoners aan zet voor het dorpsplan Wapenveld

Wapenveld - De Dorpsraad Wapenveld heeft aan het bureau Keizers & Visser de opdracht verstrekt om een nieuw dorpsplan te maken. Daarmee wordt ook meteen een begin gemaakt door een team dat bestaat uit Ineke Kalteren, Caspar Rauws en Klasien Rijpkema.

Het nieuwe dorpsplan kan gemaakt worden dankzij bijdragen van de gemeente Heerde, Woonstichting Triada, de vereniging Jan Nienhuis, de Rabobank en het Ondernemersfonds Gemeente Heerde. Dankzij deze bijdragen kan de Dorpsraad het bureau Keizers & Vissers Overheidsconsultancy inschakelen om dat te doen.

"Het is vooral belangrijk dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd. Vandaar dat we dit bureau hebben ingeschakeld", zegt voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad. Na het nodige voorbereidende werk zullen met name Caspar en Klasien vanaf begin juli veelvuldig in Wapenveld te vinden zijn. Zij gaan aanbellen bij inwoners van Wapenveld met de vraag of ze geïnterviewd willen worden en zo informatie willen leveren. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer hoe de huidige situatie wordt ervaren, hoe men de toekomst van Wapenveld ziet maar ook welke nieuwe kansen er voor hun kinderen zouden moeten komen.

Inwoners horen

"Net als bij het vorige dorpsplan, vinden we het heel belangrijk om eerst de mening van de inwoners te horen. Ook nu weer willen we van onderop werken", legt voorzitter Horst uit. Na het houden van de interviews en gesprekken met partijen als Triada, de gemeente en de Ondernemersvereniging, worden focusgroepen gevormd. Die gaan de ambities dan verder in kaart brengen. Ook openbare bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is maken deel uit van het proces. Belangrijk in dit onderzoek wordt ook het sociale domein en de maatschappelijke ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhuizing van de Hof van Cramer en de vorming van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Ook komt de vraag aan de orde wat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen zelf kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Wapenveld. "Dat is in een participatie samenleving om samen te zorgen voor een leefbaar dorp een belangrijk onderdeel", zegt Johan Horst. Die verwacht dat het nieuwe dorpsplan in het najaar gepresenteerd kan worden.

Het eerste plan werd in 2011 gemaakt op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld na een conferentie waarin de inwoners hun zorgen uitspraken over de negatieve spiraal die toen dreigde. "We constateren nu dat de uitvoering van het dorpsplan heeft gezorgd voor een kentering. De infrastructuur voor de toeristen is sterk verbeterd, het centrum Wapenveld is vernieuwd, de Hof van Cramer komt naar het centrum, de bouw van bungalowpark Ennerveld is aanstaande en er volop bedrijvigheid op het terrein Van der Zeelaan", zegt Horst.

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden