Burgemeester Koops heeft de eerste honderd dagen de handen flink uit de mouwen gestoken en snel kennis gemaakt met de samenleving.
Burgemeester Koops heeft de eerste honderd dagen de handen flink uit de mouwen gestoken en snel kennis gemaakt met de samenleving. (Foto: Jan Nitrauw )

Burgemeester Koops vindt haar weg in Heerde

Heerde - Burgemeester Jacqueline Koops heeft de eerste honderd dagen onder andere gewerkt aan veranderingen in de bestuursstijl van college en gemeenteraad. Dat blijkt uit haar zogeheten 100-dagen brief. Daarbij geeft ze in overweging om in de volgende raadsperiode te gaan werken met een raadsprogramma in plaats van een collegeprogramma.

(door Jan Nitrauw)

Medio mei zaten de eerste honderd dagen als burgemeester van Heerde er op. Wat dan volgt is een brief aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning waarin de bevindingen worden neergelegd. De brief is ook de basis voor een gesprek met Commissaris John Berends van Gelderland later deze maand.

Duidelijk is dat burgemeester Koops heel enthousiast is over haar stap om in Heerde aan de slag te gaan. "Ik voelde mij enorm welkom", schrijft ze over haar installatie op 1 februari. En een beetje oplettende inwoner heeft kunnen constateren dat zich met verve op de kennismaking met de hele gemeente heeft gestort. Mogelijk ook omdat ze met haar kinderen snel woonruimte vond in Heerde. Wat ze proefde was de eigenheid van de verschillende kernen maar ook de verbondenheid als geheel. "Ik koester die eigenheid. Zo kan elke kern tot zijn recht komen en gewaardeerd onderdeel zijn van de gemeente", heeft ze aan het papier toevertrouwd.

Burgemeester Koops is voorzitter van de gemeenteraad en dat bestuursorgaan krijgt dan ook ruim aandacht in de brief. Van de oppositie kreeg ze te horen dat deze nog wel eens op informatie achterstand staat. "Ik bespeurde aanvankelijk dan ook enige spanning en teleurstelling tussen oppositie en coalitie", zo laat ze weten. Volgens burgemeester Koops is de situatie nu verbeterd. Dit door te werken met discussienota's en themaraden. Daardoor krijgen partijen gelijktijdig informatie en kunnen ze met elkaar in discussie. Verder merkt ze een cultuurverandering op in het opereren van het college. Koops heeft geconstateerd dat in voorgaande colleges niet altijd sprake was van een collegiaal bestuur maar dat is volgens haar ten goede veranderd. "Ik hamer dan ook vaak op collegiaal besturen", schrijft ze in haar brief.

Ook constateert burgemeester Koops dat binnen de gemeente Heerde goed is geïnvesteerd in infrastructuur. De keerzijde is dat hierdoor een schuldenpositie is ontstaan die moet worden afgelost. "Wat dat betreft bevindt de gemeente zich in zwaar financieel weer en zijn de voorgenomen bezuinigingen onafwendbaar", laat Jacqueline Koops duidelijk weten. Wat haar verder bijzonder is opgevallen is dat 'de inwoners heel goed in staat zijn om zelf gezamenlijk initiatieven te ontplooien en de gemeeente daarin nauwelijks nodig hebben'. Die opmerking gaat vergezeld van tal van voorbeelden waar ze in de eerste honderd dagen heeft kennisgemaakt. En dat kan alleen nog maar groeien....'de helft is u nog niet aangezegd....kan in dat verband opgemerkt worden.

Jan Nitrauw
Meer berichten