Mantelzorgwaardering aan te vragen tot 1 oktober

Epe - In de gemeente Epe kunnen inwoners die mantelzorg ontvangen, hun mantelzorger aanmelden voor een waardering van €100 per zorgvrager. U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober 2019 aanmelden voor dit welverdiende blijk van waardering voor mantelzorgers.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorgers.De gemeente Epe heeft voor de mantelzorgwaardering in 2019 een budget gereserveerd voor mantelzorgers die langdurig, intensieve mantelzorg verlenen. Verwerking van de aanvraag en de toekenning ervan heeft de gemeente neergelegd bij het Steunpunt Mantelzorg van KoppelSwoe.

Voorwaarden

Voor de mantelzorgwaardering geldt een aantal voorwaarden. Mantelzorgers die langer dan drie maanden aaneengesloten meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Epe, kunnen ervoor in aanmerking komen. De mantelzorgwaardering bedraagt € 100,00 per zorgvrager. De mantelzorger mag buiten de gemeente Epe wonen. De zorgvrager kan het bedrag eventueel verdelen over meerdere mantelzorgers.

Aanvragen

Inwoners van de gemeente Epe kunnen de mantelzorgwaardering dit jaar aanvragen tot 1 oktober 2019. Voldoet de zorgvrager aan de voorwaarden, dan ontvangt hij/zij de mantelzorgwaardering uiterlijk 8 weken na de sluitingsdatum op zijn/haar bankrekening.Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij:

  • KoppelSwoe, Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe
  • Wijkgebouw / Wijksteunpunt Burgerenk, Klimtuin 46 Epe
  • Kulturhus / Dorpssteunpunt Oene, Dorpsstraat 14-16 Oene
  • Dorpscentrum / Dorpssteunpunt De Hezebrink, Ds van Rhijnstraat 69 Emst
  • Wijksteunpunt Bloemfontein, de Wetstraat 12 Vaassen

Ook is het aanvraagformulier te downloaden via www.koppelswoe.nl 

Informatie

Hebt u vragen over de mantelzorgwaardering? Neemt u dan contact op met de cliëntondersteuner mantelzorg van KoppelSwoe, Gerrita Elskamp. U kunt haar van dinsdag t/m vrijdag bereiken op telefoonnummer 0578-676767. Ook kunt u haar e-mailen .

Meer berichten