Foto: Foto:

Column: Kleikloet'n

Hattem is een monument rijker, of eigenlijk drie. Eind mei is de stad opgesierd met drie kopstukken uit de Hattemse geschiedenis. Het lokale beeldhouwersgilde heeft in samenwerking met enkele stadsgidsen verbonden aan Rond Uit Hattem het idee uitgewerkt om van drie prominente Hattemers een kop in brons te maken en een plek te geven op het Tinneplein. De plek waar een jaar geleden ook al de gevangenenkooi van graaf Jan van Wassenaer werd geplaatst. Het borstbeeldenproject werd mede mogelijk gemaakt door de Lionsclub Hattem, Generaal Hoeferstichting, Cultuurfonds Hattem, Prins Berhard Cultuurfonds Gelderland en de Stichting Willem Greevefonds.

'Hattem is drie gedenktekens rijker met drie kopstukken uit de Hattemse historie'

Het gaat om mr. Herman Willem Daendels (1762-1818), geboren Hattemer, jurist, patriot, gildehoofdman van het 15e eeuwse schuttersgilde van Sint Anna, dat voor deze bijzondere gelegenheid stond aangetreden, Generaal in het Bataafse legioen, Maarschalk van Holland in Nederlands Indië, Gouverneur van Goudkust, herenboer op De Dellen (Erve Daendels) en brigadegeneraal in Napoleons Grande Armee tijdens diens barre tocht naar Moscow, alsmede brenger van de parlementaire democratie in de Nederlanden. Dit borstbeeld werd onthuld door de voorzitter van de Daendelslezingen, burgemeester Jan Willem Wiggers en vervaardigd door Emke Kuiper.

De tweede bekende persoon die voor Hattem en ons land veel betekend heeft is Frederic Adolph Hoefer (1850-1938), generaal majoor titulair, amateur archeoloog, historicus, onbezoldigd stads-archivaris, oprichter van het leger- en wapenmuseum te Delft, het Openluchtmuseum te Arnhem, de voorloper van Stichting Gelders Landschap en Kastelen, initiatiefnemer en leider van opgravingen in en rond Hattems binnenstad en grote renovaties van de Andreaskerk en Dijkpoort. Door zijn toedoen konden o.a. het Drostenhuis, het Gotische huis van Kampen, het stadhuis van Hasselt en kasteel Doorwerth behouden blijven. In W.O I was hij commandant van de internerings-depots voor Belgische militairen in Kampen, Nunspeet, Gaasterland en Hattem. Zijn borstbeeld werd vervaardigd door Erica Hadjidakis en onthuld door de voorzitter van de Hoeferstichting Hans Veldkamp.

De derde bekende Hattemer die voor de samenleving in Hattem en de medische wetenschap in Nederland van grote betekenis is geweest is huisarts, weldoener, amateur geoloog, erelid van het medisch genootschap Gewina en ereburger van Hattem dr.Jan Hendrik Sypkens-Smit (1913-2001), grondlegger van het Groene Kruis, Heemkunde Hattem, Stichting Oud Hattem, het Voermanmuseum, de EHBO, de VVV, de Hattemse Beijaard en Stichting de Oude Vrouwen. Het beeld van deze markante persoonlijkheid werd gemaakt door Roely Aalbers-Moes en onthuld door zijn zoon Menno Sypkens-Smit.

Kom gerust eens kijken. Onze grootheden wachten geduldig op u.

Gerard Libert

Meer berichten