Foto:

Raad van Kinderen geeft wateradviezen

Leusden - De Raad van Kinderen van Waterschap Vallei en Veluwe hebben hun adviezen aan leden van de directie en leden van het bestuur van zowel het waterschap als drinkwaterbedrijf Vitens gepresenteerd. De adviezen hadden allemaal te maken met een moderne en leuke manier van mensen bewuster maken van hun watergebruik.

Maar liefst 31 kinderen waren aanwezig op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden om de ideeën en adviezen die zij het afgelopen half jaar hebben bedacht te presenteren aan directie en bestuur van het waterschap en Vitens. Dit jaar werken beide organisaties samen om een oplossing te vinden voor het dilemma. Immers, op dit vraagstuk zijn Vitens en waterschap Vallei en Veluwe in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden: Hoe kunnen het waterschap en Vitens samenwerken met inwoners en andere partijen om voldoende schoon water in de bodem te houden?

De adviezen varieerden van stickers met motiverende teksten op de drukknoppen van toiletten tot het opnemen van een een 'top 10 waterbesparing' filmpje met Youtube-ster Dylan Haegens . Ook kwamen ze met de ideeën van waterdoorlatende tegels en een 'Aquaparty'; een festival gericht op de bewustwording van watergebruik.

Daarnaast kreeg het waterschap het advies om een 'waterplaatjes spaaractie' op te zetten waar nog een VirtualReality-app aan gekoppeld zit. Hiermee spaar je plaatjes, kun je games winnen, punten scoren en zo gamenderwijs leren over water. "Het is belangrijk om over water besparing te leren en het is nog leuk ook", aldus één van de kinderen uit de Raad.

Frans ter Maten, heemraad van waterschap Vallei en Veluwe is verheugd met zulke waardevolle adviezen: "De wijze van denken en de verbeeldingskracht van kinderen helpt ons, volwassenen, om op een ander manier naar oplossingsrichtingen voor vraagstukken te kijken."

De komende twee maanden gaan collega's van waterschap Vallei en Veluwe en Vitens samen in beraad om te bepalen of er ideeën zijn die zij gezamenlijk kunnen gaan oppakken en uitvoeren. Begin oktober komt hier meer duidelijkheid over. Jelle Hannema, directeur drinkwaterbedrijf Vitens: "Wat inspirerend om van deze kinderen hun ideeën te horen rondom dit belangrijke thema. Ik ben onder de indruk, zeker omdat voor de meeste ideeën zelfs een marketingstrategie is bedacht."

Het is het tweede jaar van de driejarige samenwerking tussen het waterschap en de Missing Chapter Foundation. Hiermee krijgen jongeren een stem in het werk van het waterschap. Ieder schooljaar mag het waterschap een ander dilemma aan een andere 'Raad van Kinderen' voorleggen.

Dit jaar bestaat De Raad van Kinderen uit 31 kinderen uit groep 7 van Basisschool School op de Berg in Amersfoort. De Raad van Kinderen leerde de afgelopen periode van alles over het watersysteem in Nederland, over het werk van een waterschap en het werk van een drinkwaterbedrijf. Ze kregen een kijkje in de 'waterkeuken' van Vitens in Soestduinen en gingen op bezoek bij de rioolwaterzuivering in Amersfoort van waterschap Vallei en Veluwe.

Meer berichten